Przekaż swój 1% na wybrany klub LZS lub Pomorskie Zrzeszenie LZS!

Przekaż swój 1% na wybrany klub LZS lub Pomorskie Zrzeszenie LZS!

1% podatku można przekazać na dowolny klub LZS
przekazując go przez Pomorskie Zrzeszenie LZS
na Numer KRS 0000748679,

 

w pozycji Cel Szczegółowy na jaki ma być przekazany 1% wpisując
nazwę sekcji, drużyny, miejscowości
– ważne, żeby można było ustalić, którego klubu dotyczy wpłata.

Jak przekazać 1% podatku?

Krok 1.
Oblicz podatek należny wobec Urzędu Skarbowego, wypełniając zeznanie PIT (np. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38)

Krok 2.
Wypełnij rubrykę WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP). W tej rubryce wpisz następujące dane:
Numer KRS: 0000748679
Wnioskowana kwota – kwota, którą chcemy przekazać na rzecz organizacji, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Cel Szczegółowy na jaki chcesz przekazać swój 1% ( np. nazwa sekcji, drużyny)