Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym przez sport

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym przez sport

Niezwykle miło nam poinformować, że prowadzone w zeszłym roku przez PZ LZS przy współpracy z klubami, zadanie Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez sport spotkało się z aprobatą ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego, który w tym roku postanowił przyznać nam dotację na kontynuację zadania.

Wyniki konkursu: