Prośba o przesyłanie informacji o najważniejszych dokonaniach sportowców do sprawozdania na Zjazd Delegatów

Prośba o przesyłanie informacji o najważniejszych dokonaniach sportowców do sprawozdania na Zjazd Delegatów