Projekt norweski dla pracowników młodzieżowych – zapraszamy do udziału

Projekt norweski dla pracowników młodzieżowych – zapraszamy do udziału

„Metody i sposoby przeciwdziałania mowie nienawiści i fake news –szkolenie dla przedstawicieli i pracowników sektora edukacji nieformalnej”InstytutWspółpracy Regionalnej serdecznie zapraszaosoby pracujące z młodzieżą lub z dziećmi do udziału w bezpłatnym szkoleniu, które odbędzie się w dniach 26-30.04.2020 roku w miejscowości Puck.

Mile widziane będą osoby działające w sferze edukacji pozaformalne jnp. współpracujące z organizacjami pozarządowymi, ośrodkami kultury czy klubami sportowymi. W ramach projektu planuje się przeprowadzenie szkolenia dla 40 osób pracujących z dziećmi i młodzieżą ̨ podniesie ich umiejętności i zdobycie nowych kompetencji w zakresie obchodzenia się z treściami populistycznymi, hejtem, mową nienawiści i fake news. Szkolenie poprowadzą trenerzy z Polski przy wsparciutrenerów z Norwegii.Dzięki szkoleniu uczestnicy:

  • nauczą się, jak wspierać i edukować dzieci oraz młodzież w zakresie rozpoznawania treści fake news i mowy nienawiści w Internecie;
  • poznają narzędzia i metody pracy z młodzieżą w zakresie bezpieczeństwa w sieci;
  • wspólnie wypracują 10 scenariuszy zajęć warsztatowych skierowanych do młodzieży dotyczących ich ochrony przed hejtem, radykalizmem, populizmem, mowa ̨ nienawiści, treściami fake news w Internecie;
  • poznają zasady aplikowania o środki na projekty w ramach programu Erasmus +;
  • na koniec szkolenia będą uczestniczyć w warsztatach pokazowych opartych na jednym ze scenariuszy wypracowanych w ramach szkolenia.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres: kontakt@iwr.org.plw terminie do 22 marca 2020r. Projekt„Metody i sposoby przeciwdziałania mowie nienawiści i fake news –szkolenie dla przedstawicieli i pracowników sektora edukacji nieformalnej” realizowany jest w ramach Programu Edukacja, mającego na celu zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską, Islandią, Liechtensteinem oraz Norwegią w obszarze edukacji.

Organizator projektu -Instytut Współpracy Regionalnej-jest organizacją pozarządową skupiającą w swym działaniu ekspertów w zakresie realizacji projektów, które promują współpracę międzyregionalną i ponadnarodową na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Najważniejszym priorytetem Fundacji są działania skierowane do młodzieży. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu!