Pozegnali śp. Mafreda Kratzkę

Pozegnali śp. Mafreda Kratzkę

Rodzina, Przyjaciele, władze samorządowe, mieszkańcy, działacze i sportowcy gminy  Trąbki Wielkie  07.01.2022 pożegnali zasłużonego dla sportu trąbeckiego i gminy  śp. Mafreda  Kratzke

MANFRED KRATZKE  przyszedł na świat 12 października 1938 roku w Trąbkach Wielkich. W 1953 roku ukończył szkołę podstawową w rodzinnej miejscowości i rozpoczął pracę w zakładzie rolnym w Trąbkach Wielkich. Następnie rozpoczął przyuczanie do zawodu kierowcy w bazie Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Pruszczu Gdańskim. Zdobył także kwalifikację kierowcy III klasy. W latach 1958-1960 odbył służbę wojskową i rozwijał swe kwalifikacje kierowcy, zdobywając II i I klasę oraz tytuł mistrzowski.

Jak zapisał we wspomnieniach: „założycielem i opiekunem sekcji piłkarskiej w okresie powojennym w Trąbkach Wielkich był Zygfryd Chilla. Tylko w sobie znany sposób, także za własne fundusze organizował dla sportowców podstawowy sprzęt. Mecze powojenne rozgrywano przeważnie z drużynami z sąsiedztwa, miały one zawsze charakter towarzyski. Spotkania oglądało liczne grono kibiców, bowiem mecz piłkarski stanowił często jedyną formę rozrywki na wsi. 

Do roku 1954 sportowcom z Trąbek Wielkich przewodził Karol Janiszewski, jednak wyjechał on do pracy na Śląsk. Po nim stery nad nieformalną jeszcze grupą objął zaledwie 16-letni, jednak pełen entuzjazmu Manfred Kratzke. Doprowadził on do spotkania z Przewodniczącym Powiatowej Rady LZS w Pruszczu Gdańskim – Kmieciakiem i doprowadził do założenia ogniwa LZS w Trąbkach Wielkich w 1955 roku. Został także jego pierwszym przewodniczącym i funkcję tę sprawował aż do roku 1970!  Jak wspomina Manfred pierwszy mecz piłkarze z Trąbek Wielkich w strukturach „związkowej” klasy C rozegrali na boisku w Pruszczu Gdańskim i wygrali wówczas z LZS Łapino 5:0! Po kilkuletniej rywalizacji przyszedł czas na awans do klasy B. Już wówczas trwały zabiegi, aby podjąć starania o remont boiska piłkarskiego w Trąbkach Wielkich. Przewodniczący LZS Manfred gdzie tylko mógł szukał wsparcia dla ważnego zadania – potrzebnego remontu boiska. LZS-owcy organizowali zabawy ludowe dla mieszkańców, z których środki przeznaczali na działalność ogniwa LZS. W 1968 roku LZS Trąbki Wielkie dzięki swej determinacji zostało laureatem centralnym konkursu „Boisko w każdej wsi” i otrzymało wsparcie dla idei budowy – remontu boiska. Poczyniono nawet pewne prace w czynach społecznych, jednak obiekt nadal był w fatalnym stanie. Architekt z powiatu dał warunek – wywalczycie awans do A-klasy, to bezpłatnie wykonamy dla was piłkarzy potrzebną dokumentację remontu – budowy boiska. Warto nadmienić, że w ówczesnej A-klasie występowało jedynie kilka drużyn LZS w skali całego regionu (m,in Pszczółki, Kłanino, Skarszewy). Piłkarze z Trąbek grali coraz lepiej i wywalczyli upragniony awans do klasy A. W międzyczasie W 1969 ROKU Manfred Kratzke wraz z rodziną przeniósł się i zamieszkał w Pruszczu Gdańskim, jednak nadal z zapałem prowadził z zapałem sekcję piłki nożnej w Trąbkach Wielkich. (przewodniczącym ogniwa LZS został wówczas Kazimierz Dunst – jak wspomina Manfred – pomysłodawca nazwy drużyny „ORZEŁ”). Manfred Kratzke pracował wówczas w zakładzie WODROL – Przedsiębiorstwo Zaopatrywania Rolnictwa w wodę w Pruszczu Gdańskim, gdzie kierownikiem był wielki miłośnik sportu, zwłaszcza piłki nożnej Władysław Sidor. Słowa podziękowania w imieniu sportowców z Trąbek Wielkich p. Kratzke kierował przed laty właśnie do kierownika – który bezpłatnie, wielokrotnie udostępniał zakładowy autokar, by piłkarze mogli jeździć na ligowe mecze piłkarskie, a także inne turnieje.  Trąbeccy sportowcy pięli się nadal w górę i zdobywali kolejne sukcesy piłkarskie. W tym okresie kilkukrotnie zdobywali tytuł Mistrza Powiatu Pruszcz Gdański w piłce nożnej, byli wówczas także medalistami i zwycięzcami rozgrywek piłkarskich LZS w województwie gdańskim. W 1972 po zwycięstwie w Pruszczu Gdańskim nad drużyną „Czarni” Pruszcz Gdański 5-0, – LZS Trąbki Wielkie wywalczył tytuł mistrzowski LZS w województwie gdańskim – drużyn działających przy PGR-ach. Sukces otworzył ścieżkę do reprezentowania woj. gdańskiego w rozgrywkach centralnych w turnieju organizowanym przez redakcję „Robotnik Rolny” oraz Radę Główną Zrzeszenia LZS. Mecze eliminacyjne odbyły się wówczas także w Pruszczu Gdańskim a w nich trąbeccy piłkarze wygrali kolejno z reprezentacjami woj. katowickiego 2:1 oraz wrocławskiego 3:1. Dzięki zwycięstwom uzyskali kwalifikację do turnieju finałowego, który odbył się w Błażejewku koło Poznania. Tam Orły z Trąbek Wielkich pokonali w półfinale woj. rzeszowskie 2:1 a w wielkim finale zwyciężyli woj. szczecińskie 3:0 zdobywając tym samym Puchar Polski LZS (największy sukces w historii LZS w piłce seniorskiej w województwie). Sukces odbił się szerokim echem nie tylko w okolicy ale także w całym środowisku piłkarskim Wybrzeża Gdańskiego, zwłaszcza pośród drużyn z pionu LZS. Manfred mimo, iż mieszkał w Pruszczu Gdańskim nadal z oddaniem kierował sekcją piłkarską LZS Trąbki Wielkie i podejmował dalsze kroki umożliwiające przebudowę boiska sportowego, które przestało spełniać warunki na grę w wyższych klasach rozgrywkowych – a to właśnie wówczas w sezonie 1973/74 drużyna trąbkowska jako jedyna spośród LZS-ów w na Wybrzeżu grała na poziomie ówczesnej III ligi – (obecny poziom II ligi!). Determinację sportowców zauważyła w 1973 roku ówczesna pierwsza Naczelnik Gminy Trąbki Wielkie – Krystyna Kołkowska i zaczął się nowy etap przebudowy nie tylko boiska piłkarskiego a właściwie budowa gminnego obiektu sportowego. Przy współudziale finansowym Rady Wojewódzkiej LZS, Urzędu Gminy, zakładów pracy, Radzie Gminnej LZS, czynom społecznym a także Społecznemu Komitetowi Budowy Stadionu (przewodniczący Sylwester Maliszewski), w szybkim tempie wybudowano obiekt sportowy w ramach akcji „30 obiektów sportowych na Wsi Gdańskiej na XXX – lecie PRL”,  nie tylko dla piłkarzy, bowiem posiadał on bieżnię lekkoatletyczną, boiska do piłki ręcznej i siatkowej. LZS Trąbki Wielkie inauguracyjny mecz piłkarski po spadku z ligi okręgowej na poziomie A-klasy rozegrał w listopadzie 1974 roku. Jak wspominał Manfred Kratzke spośród wielu piłkarzy, którzy wówczas grali pod jego kierownictwem na szczególne wyróżnienie zasługują: Romuald Dunst – wieloletni kapitan, zdobywca wielu bramek, Henryk Kusz, Franciszek Kaszubowski, Bogdan Ołęczyn, Zygmunt Karcz, Marcin Janiszewski, bracia Stanisław i Grzegorz Baumgartowie, Paweł Gąsiorowski, Andrzej Karcz, a także wieloletni oddani piłkarze z Ełganowa: Marcin Masa, Leszek Grześlak, Ryszard Dubiela i bramkarz Henryk Orlikowski. Śp. Manfred w swoich zapiskach wiele ciepłych słów poświęcił tym, którzy wspomagali w różny sposób trąbkowskich piłkarzy. Wśród zachowanych w Jego wspomnieniach znaleźli się: Sekretarz Gromadzkiej Rady – Jan Zielke z Trąbek Wielkich, sekretarz gminy – Stanisław Rutkowski, dyrektor Stacji Nasienno – Szkółkarskiej w Trąbkach Wielkich Leon Wiwatowski, Naczelnik Gminy Krystyna Kołkowska, Przewodniczący óweczenej Rady Narodowej w Trąbkach Wielkich Franciszek Nowak z Kleszczewa i Stefan Kaczmarek z Ełganowa, Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” – Józef Zarzycki z Sobowidza, kierownik rozlewni piwa – Frnaciszek Kośmiński z Ełganowa, kierownik mleczarni w Trąbkach Wielkich – Mieczysław Baumgart, kierownicy szkół podstawowych, w których drużyna trąbkowska miała swoje „szatnie” podczas meczy w roli gospodarza – Edwin Szymański z Trąbek Wielkich, Zofia Trofimowicz z Ełganowa, nauczyciel z Ełganowa, który gotował piłkarzom herbatę a bywało, że prał i stroje…, kierownik PGR w Gołębiewie Średnim Jan Cebula oraz młodzi (wówczas) działacze LZS Sylwester Maliszewski i Wiesław Kempa z Trąbek Wielkich. Z dokumentacji byłej Powiatowej Rady LZS w Pruszczu Gdańskim wynika, że przez kilkanaście lat śp. Manfred społecznie działał w strukturach Zrzeszenia LZS w powiecie.

W 1989 roku jak wspomina wyjechał wraz z Rodziną na stałe do Niemiec. Mimo znacznej odległości od rodzinnej miejscowości – Trąbki Wielkie, jak również Pruszcz Gdański były częścią Jego życia. Podczas pogrzebowej Eucharystii 7 stycznia 2022 roku w trąbkowskim Sanktuarium Maryjnym ks. Stanisław Łada podkreślał, wielkie zaangażowanie śp. Manfreda w pozyskiwaniu w Niemczech i przekazywaniu na użytek mieszkańców Pruszcza i okolic sprawnego a niepotrzebnego już w Niemczech – sprzętu rehabilitacyjnego. Dary z Niemiec, które przekazywał śp. Manfred były początkiem działającej do dziś wypożyczalni sprzętu medycznego. Wiele ciepłych słów pod adresem śp. Manfreda i jego Rodziny ksiądz Łada wypowiedział, dziękując za wieloletnią pomoc przy organizacji noclegów dla pielgrzymów, w tym podczas spotkań Taize i pielgrzymek niepełnosprawnych pośród rodzin w Niemczech. Ks. Prałat Edward Szymański – były Proboszcz z Trąbek wspominał, że przyjaźń z śp. Manfredem trwała przez 49 lat. Podkreślał Jego umiłowanie do swej małej ojczyzny, zwłaszcza do Matki Bożej w Trąbkach Wielkich, u której stóp był ministrantem w latach dziecięcych. Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol żegnając śp. Manfreda dziękował Mu za dokonania na niwie sportowej ale także, że współpracę i pomoc na rzecz trąbkowskiej szkoły niegdyś gimnazjum (obecnie podstawowej), m.in za ufundowany pomnik białego orła w koronie, który dumnie prezentuje się przed budynkiem szkolnym. Dziękował także za liczne odwiedziny Gminy Trąbki Wielkie, wsparcie przy nawiązywaniu kontaktów partnerskich z jedną z gmin w Niemczech, a także uczestnictwo w trąbkowskich dożynkach archidiecezjalno – samorządowych. Jan Trofimowicz z ramienia Pomorskiego Zrzeszenia LZS odczytał część z w/w wspomnień śp. Manfreda, który życzył kolejnym pokoleniom sportowców z Trąbek i sąsiedniego Ełganowa sukcesów sportowych a jednocześnie miał nadzieję, że sztafeta pokoleń w rodzinie LZS będzie trwała. W uroczystości pogrzebowej zmarłego Manfreda, który odszedł spośród żyjących 1 stycznia 2022 roku udział wzięła najbliższa Rodzina, która wypełniła wolę Męża, Ojca i Dziadka, który życzył sobie, by spocząć „między swymi”…. To rzeczywiście piękny gest, tak ze strony zmarłego Manfreda, który i w ten sposób zaznaczył swój patriotyzm do Polski do Ziemi Ojczystej, do swoich korzeni, ale także piękny gest ze strony Małżonki, dzieci i wnuków, którzy uszanowali wolę Manfreda…. Podczas uroczystości śp. Manfredowi towarzyszyły poczty sztandarowe: uczniów miejscowej Szkoły Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej pod opieką Z-cy Dyrektora Ireny Drożyńskiej i Zenona Kulwikowskiego  a także Pomorskiego Zrzeszenia LZS – Z-ca Prezesa Jan Trofimowicz wraz z byłymi zawodnikami rodem z Ełganowa, którzy święcili sukcesy piłkarskie także w drużynie LZS Trąbki Wielkie – Marcinem Masa i Ryszardem Dubielą. Wśród koncelebrantów był także ks. Proboszcz Bolesław Antoniów, z ramienia Samorządu Gminnego – Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol. Przew. Rady Gminy Zbigniew Leszczyński, Radny Powiatu Gdańskiego Józef Sroka, byli piłkarze z okolicznych miejscowości m.in: Leszek Grześlak, Andrzej Karcz, Andrzej Dończyk, Jerzy Ptach, Henryk Kinder, z ramienia LZS – Franciszek Kaszubowski z Zarządu Woj. LZS, Roman Zielke i Wiesław Kempa z Gminnego Zrzeszenia LZS, Mariusz Paradecki – były dyrektor Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich. KS Orzeł Trąbki Wielkie reprezentował Prezes Łukasz Balcer.

opracował Jan Trofimowicz

ps.

(przygotowując wspomnienie korzystałem m.in z zapisków, które p. Manfred pozostawił Wiesławowi Kempie – Sekretarzowi GZ LZS w Trąbkach Wielkich, i które zapisał w 2004 roku w kronice Sołectwa Ełganowo, a także z dokumentacji w archiwum Pomorskiego Zrzeszenia LZS, .foto z książki „Sport w Gminie Trąbki Wielkie w latach 1945-2012- 40 lat Rady Gminnej i Gminnego Zrzeszenia LZS w Trąbkach Wielkich 10.05.1973 -10.05.2013” )

 J. T.