Posumowanie projektu unijnego.

Posumowanie projektu unijnego.

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie podsumowano zakończenie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II – drugi etap”.

Przedsięwzięcie skierowane było do mieszkańców powiatu wejherowskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. seniorów, osób objętych opieką ośrodków pomocy społecznej, bezrobotnych oraz z niepełnosprawnościami.

Projekt realizowany był m.in. poprzez Kluby Seniora w Luzinie, Kębłowie oraz  Wejherowie i  Bojanie, które oferowały osobom starszym aktywne spędzenie wolnego czasu poprzez udział w zajęciach sportowych, zdrowotnych, wycieczkach czy wyjazdach do teatru i instytucji kultury.

Koordynatorką projektu była Jolanta Radecka z KTS-K.

W wydarzeniu wzięli udział m.in.: Wicestarosta Wejherowski Jacek Thiel, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Programów Europejskich w Starostwie Powiatowym w Wejherowie Arkadiusz Szczygieł, Prezes Kaszubskiego Towarzystwa Sportowo-Kulturalnego Piotr Klecha oraz Dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie Michał Hinc.

Projekt realizowany był w partnerstwie przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie, działające przy GOSRiT Luzino, Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne   oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Domowe pw. św. Judy Tadeusza z Wejherowa od 30.04.2020 r. do  30.06.2023 r. W całym okresie realizacji projektu wsparcie otrzymało  138 mieszkańców, w tym podopieczni wejherowskiego hospicjum domowego.

Warto dodać, że dla uczestników Klubu Seniora z Luzina, oprócz Jolanty Radeckiej, zajęcia sportowe prowadzili: Paulina Stenka, Paweł Radecki, Rafał Karcz i Rafał Freitag.

Nasz klub, po zakończeniu nadal będzie działał prężnie, m in. dzięki wsparciu projektu Aktywny Senior LZS oraz gminy Luzino i już w najbliższą sobotę reprezentować będzie gminę w Wojewódzkiej Senioriadzie LZS, która odbędzie się w Skarszewach.