PILNE: Obowiązek dla klubów zarejestrowanych w KRS

PILNE: Obowiązek dla klubów zarejestrowanych w KRS

Do 31 stycznia 2022 roku kluby działające w formie fundacji czy stowarzyszeń, które są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (nie dotyczy tych zarejestrowanych w Starostwach) zobowiązane są do zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.Wynika to z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która weszła w życie 31 października 2021 r.Brak wpisu do CRBR grozi karą finansową w wysokości 1 mln złotych.Przydatny link www.podatki.gov.pl/crbr