Patryk Zaborowski bierze udział w projekcie „My wskazujemy ścieżki, Wy wybieracie drogę”

Patryk Zaborowski bierze udział w projekcie „My wskazujemy ścieżki, Wy wybieracie drogę”

Trener Patryk Zaborowski, trener  i prezes  Rebelia Kartuzy, bierze udział projekcie  „My wskazujemy ścieżki, Wy wybieracie drogę”, który jest skierowany do podopiecznych ośrodków wychowawczych. Rebelia to tegoroczny Wiodący Ludowy Klub Sportowy

Projekt, którego liderem jest Akademia Artura Siódmiaka  „Przez sport do praworządności” , znane postacie sportu i kultury odwiedzają  ośrodki wychowawcze, ośrodki socjoterapii i zakłady poprawcze, gdzie odbywają spotkania oraz treningi z młodzieżą.

To znakomity sposób dotarcia do młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których sport może być szansą na rozwój.

https://www.facebook.com/pzkickboxing/photos/pcb.5144111288936535/5144096268938037/