Pamiątki z 75 – lecia LZS

Pamiątki z 75 – lecia LZS

Rozpoczęliśmy zbieranie pamiątek do przygotowania wystawy z okazji 75 – lecia działalności LZS, którą świętować będziemy w przyszłym roku. Przygotowane zostaną wirtualne kroniki, wystawa stacjonarna oraz mobilna. Systematycznie porządkujemy nasze archiwa, ale również odwiedzamy zasłużonych działaczy. Zdjęcia z pierwszych takich odwiedzin prezesa i wiceprezesa w terenie zamieszczamy poniżej. Prosimy ponadto o przekazywanie informacji i pamiątek z pozostałych klubów.

Wiele dobra dla kolejnych pokoleń mieszkańców Pomorza poprzez działalność sportową uczyniono w tym czasie dla społeczeństwa właśnie za sprawą LZS. Aby ocalić od zapomnienia chlubne osiągnięcia i sukcesy sportowców w dyscyplinach indywidualnych jak i drużynowych, a także sylwetki wielu zaangażowanych trenerów i działaczy pragniemy „zebrać” w jak największym stopniu materiał, który posłuży przygotowaniu dużej wystawy, która przedstawiać będzie 75 lat Ludowych Zespołów Sportowych na Pomorzu. Proszę podjąć starania i odpowiedzieć na załączone pytania. Odpowiedzi posłużą do przygotowania wystawy. Proszę opisać swój klub, koło, ogniwo LZS, LKS, jednak jeśli macie Państwo informacje także o innych np. sąsiednich klubach, to także prosimy o przedstawienie faktów. Zwracamy się także o przypomnienie i przedstawienie sukcesów drużyn szkół rolniczych, których uczniowie z powodzeniem brali udział w zawodach i rozwijali swe pasje sportowe w zawodach sportowych organizowanych przez pion LZS. Często zawodnicy rodem z LZS brali udział w zawodach branżowych np. Gminnych Spółdzielni, Państwowych Gospodarstw Rolnych, Spółdzielni itd. – to wszystko jest historią, którą warto odkurzyć – jak nie teraz to może już
nigdy… Planowana wystawa ma być „początkiem” tworzenia Muzeum Sportu Wiejskiego (LZS), które prezentować będzie nie tylko największych sportowców, działaczy i największe sukcesy ale także niezliczone imprezy regionalne, gminne, powiatowe, wojewódzkie o charakterze sportowym, rekreacyjnym czy turystycznym.

Jan Trofimowicz

Wiceprezes PZ LZS