Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Pucku. Zawiadamia

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Pucku. Zawiadamia

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck zawiadamia, że dnia 16 października 2021 roku (sobota) o godz. 14. 00 w sali Powiatowego Ośrodka Sportu Młodzieżowego (przy Liceum Ogólnokształcącym) w Pucku przeprowadzony zostanie:

PIERWSZY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

organizowany w ramach turniejów klasyfikacyjnych na sezon 2021 dla zespołów z terenu Gminy Puck.

 • System rozegrania turniejów uzależniony będzie od ilości uczestniczących zespołów.
 • Planuje się przeprowadzić 3 turnieje.
 • Uczestnikami turniejów mogą być tylko mieszkańcy Gminy Puck.
 • Jeden zespół z danej miejscowości mogą tworzyć tylko mieszkańcy tej miejscowości. Dopuszcza się do gry zespoły mieszane (kobiety i mężczyźni).
 • W grze musi zawsze uczestniczyć minimum czterech zawodników.  
 • Do końcowej klasyfikacji liczy się suma punktów po wszystkich turniejach .
 • We wszystkich kwestiach spornych (jak również o możliwości wprowadzenia zmian do w/w postanowień) decydować będzie organizator.
 • Wszystkich uczestników obowiązuje posiadanie stroju sportowego (szczególnie obuwia sportowego).

Impreza jest zaliczana do Klasyfikacji Ligi Sportowej 2021.

PIERWSZY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

z cyklu turniejów klasyfikacyjnych w kategorii OLDBOY (40 lat- rocznik 1981 i starsi) dla uczestników Ziemi Puckiej na sezon 2021 przeprowadzony zostanie 6 października (środa) 2021 roku o godz. 16.30 w Sali Zespołu Szkół w Starzynie.

Podczas pierwszego spotkania zostaną ustalone i przyjęte zasady oraz terminy  rozgrywania turniejów w bieżącym sezonie. Planowane jest rozegranie 3 turniejów indywidualnych i jednego turnieju deblowego. Do punktacji zespołowej zaliczany jest wynik najwyżej sklasyfikowanej osoby w kategorii młodszej (ur. po 6.10.1981 i przed 6.10.1966) oraz jednej osoby z kategorii starszej (ur. po 6.10.1966).

Impreza zaliczana do Klasyfikacji Ligi Sportowej 2021.

  TURNIEJ  KLASYFIKACYJNY  GMINY  PUCK  w  TENISIE  STOŁOWYM MĘŻCZYZN oraz KOBIET  na sezon 2021.

 • Uczestnikami turniejów mogą być  tylko mieszkańcy Gminy Puck
 • Do klasyfikacji zespołowej mężczyzn liczyć się będą wyniki trzech najlepszych zawodników z jednego zespołu.
 • Do klasyfikacji zespołowej kobiet liczyć się będą wyniki dwóch najlepszych zawodniczek z jednego zespołu.
 • Ogółem planuje się przeprowadzić 3 turnieje.
 • System rozgrywek uzależniony będzie od ilości uczestników.

Zapisy do turnieju można dokonać w dniu turnieju do godz. 12.50 lub telefoniczne potwierdzenie udziału( 608341880 Wiesław Oberzig ) jeżeli zawodnik wie, że się spóźni, do godz. 12.50. Jeżeli zawodnik nie zjawi się na turnieju w ciągu 20 minut od rozpoczęcia zostaje zdyskwalifikowany.

IMPREZA JEST ZALICZANA DO KLASYFIKACJI LIGI SPORTOWEJ 2021

O wszelkich kwestiach spornych – w tym o ew. udziale zawodników byłych długoletnich, zasłużonych mieszkańców Gminy Puck – decydować będą organizatorzy (OKSiT, GZ LZS).