Ogólnopolskie Igrzyska LZS

Ogólnopolskie Igrzyska LZS

Tegoroczne Ogólnopolskie Igrzyska LZS odbędą się w dniach 23-25.08.2018r. w Siedlcach (woj. mazowieckie). Przewidziano rywalizację w blokach: sportowym, rekreacyjnym, integracyjnym i turystycznym.

Drużyny chętne do udziału prosimy o zgłaszanie się do biura Pomorskiego Zrzeszenia LZS do 30 czerwca!

W tym roku, w związku z brakiem dofinansowania z MSiT do bloków: rekreacyjnego, integracyjnego oraz turystycznego koszty zakwaterowania i wyżywienia będą pokrywać zawodnicy/czki lub kluby delegujące. Pomorskie Zrzeszenie LZS pokrywa koszty wpisowego i transportu zarówno dla zawodników z bloku sportowego jak i rekreacji.

1/ Blok sportowy

 1. Lekka atletyka

 2. Zapasy

 3. Podnoszenie ciężarów

 4. Piłka Siatkowa Plażowa

Lekka atletyka

Zawody odbędą się w kategorii wiekowej: junior/rka młodszy/a (U18) i junior /rka (U20).

Biegi: 100, 200, 400, 800, 1500, 100ppłK, 110ppłM, 400ppłK, 400ppłM, 4×100 (reprezentacja województwa K i M) 4×400 (reprezentacja województwa K i M);

Skoki: w dal, wzwyż;

Rzuty: dysk, kula, oszczep (waga sprzętu zgodnie z przepisami PZLA dla kategorii wiekowych).

Zapasy kobiet

Zapasy styl wolny

Zapasy styl klasyczny

Zawody odbędą się w rocznikach 17-20 lat.

Kobiety w kategoriach wagowych: 50 kg, 55 kg, 59 kg, 65 kg, 76 kg.

Mężczyźni styl wolny w kategoriach wagowych: 61kg, 70 kg, 74 kg, 92 kg, 125 kg.

Mężczyźni styl klasyczny w kategoriach wagowych: 60 kg, 67 kg,77 kg, 87 kg, 130 kg.

Podnoszenie ciężarów kobiet i mężczyzn

Zawody odbędą się w rocznikach: 18-20 lat.

Kobiety w kategoriach wagowych: 58 kg, 63 kg, 75 kg, 90 kg.

Mężczyźni w kategoriach wagowych: 69 kg, 77 kg, 97 kg, 105 kg.

Piłka siatkowa plażowa kobiet

Uczestniczy jedna drużyna z województwa licząca 2 zawodniczki. Startują zawodniczki urodzone w roku 2000 i starsze. Turniej zostanie rozegrany na boisku piaszczystym o wymiarach 16m x 8m. System rozgrywek zostanie podany podczas losowania i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn.

Piłka siatkowa plażowa mężczyzn

Uczestniczy jedna drużyna z województwa licząca 2 zawodników. Startują zawodnicy urodzone w roku 2000 i starsi. Turniej zostanie rozegrany na boisku piaszczystym o wymiarach 16m x 8m. System rozgrywek zostanie podany podczas losowania i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn.

2/ Blok rekreacyjny

1 Piłka nożna kobiet i mężczyzn drużyn 5 osobowych 2. Piłka siatkowa kobiet i mężczyzn drużyn 3 osobowych 3. Koszykówka kobiet i mężczyzn drużyn 3 osobowych 4. Przeciąganie liny kobiet i mężczyzn 5. Czwórbój dla władz 6. Wyciskanie odważnika mężczyzn

 1. Piłka nożna kobiet drużyn 5 osobowych

Uczestniczy jedna drużyna z województwa licząca 5 zawodniczek w tym bramkarka + maksymalnie 3 zawodniczki rezerwowe. Rozgrywki będą prowadzone na boisku nawierzchni sztucznej o wymiarach 25m x 42m, bramki 2m x 5m. Czas gry i system rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn i zostanie podany na odprawie technicznej podczas losowania. Obowiązującym obuwiem lanki lub korkotrampki, obowiązują ochraniacze na nogi.

 1. Piłka nożna mężczyzn drużyn 5 osobowych

Uczestniczy jedna drużyna z województwa licząca 5 zawodników w tym bramkarz + maksymalnie 3 zawodników rezerwowych. Rozgrywki będą prowadzone na boisku o nawierzchni sztucznej o wymiarach 25m x 42m, bramki 2m x 5m. Czas gry i system rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn i zostanie podany na odprawie technicznej podczas losowania. Obowiązującym obuwiem lanki lub korkotrampki, obowiązują ochraniacze na nogi.

 1. Piłka siatkowa kobiet drużyn 3 osobowych

Uczestniczy jedna drużyna z województwa licząca max 4 zawodniczki. Turniej zostanie rozegrany na boisku trawiastym o wymiarach 14m x 7m. System rozgrywek zostanie podany podczas losowania i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn.

 1. Piłka siatkowa mężczyzn drużyn 3 osobowych

Uczestniczy jedna drużyna z województwa licząca max 4 zawodników. Turniej zostanie rozegrany na boisku trawiastym o wymiarach 18 m x 9 m. System rozgrywek zostanie podany podczas losowania i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn.

5. Koszykówka kobiet drużyn 3 osobowych

Uczestniczy jedna drużyna z województwa licząca max. 4 zawodniczki. Turniej zostanie rozegrany na boisku ze sztuczną nawierzchnią na jednej i drugiej części boiska. Gra na jeden kosz. System rozgrywek oraz czas gry zostanie podany podczas weryfikacji i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn. Zawodniczki muszą posiadać aktualne badania lekarskie. Podczas turnieju obowiązują przepisy PZKosz.

6. Koszykówka mężczyzn drużyn 3 osobowych

Uczestniczy jedna drużyna z województwa licząca max. 4 zawodników. Turniej zostanie rozegrany na boisku ze sztuczną nawierzchnią na jednej i drugiej części boiska. Gra na jeden kosz. System rozgrywek oraz czas gry zostanie podany podczas weryfikacji i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie. Podczas turnieju obowiązują przepisy PZKosz.

7. Przeciąganie liny kobiet

Uczestniczy jedna drużyna z województwa w 5 osobowym składzie. Konkurencja rozegrana będzie systemem pucharowym, mecz do dwóch wygranych. Systemrosyjski. Obowiązuje obuwie sportowe o płaskich podeszwach bez kolców, korków, obcasów, obuwia typutraper. Uczestniczka nie może używać żadnego rodzaju rękawiczek.

8. Przeciąganie liny mężczyzn

Uczestniczy jedna drużyna z województwa w 5 osobowym składzie. Konkurencja rozegrana będzie systemem pucharowym, mecz do dwóch wygranych. Systemrosyjski.

Obowiązuje obuwie sportowe o płaskich podeszwach bez kolców, korków, obcasów, obuwia typu traper. Uczestnik nie może używać żadnego rodzaju rękawiczek.

9. Czwórbój dla władz (kręgle, strzały na bramkę, rzuty lotką, strzelanie z wiatrówki)

Startuje reprezentacja województwa w 3 osobowym składzie:

 • 1 pracownik samorządowy (gminy, powiatu, województwa)

 • 1 członek Rady Wojewódzkiej Z LZS

 • 1działacz samorządowy (radny gminy, powiatu, województwa lub parlamentarzysta).

Kręgle zbijanie piłką do piłki ręcznej 9 kręgli z odległości 10 m jeden rzut próbny, 5 ocenianych. Za każdy strącony kręgiel5 pkt. O wyniku decyduje ilość strąconych kręgli z pięciu prób.

Strzały na bramkę strzały piłką nożną na bramkę 1m x 1m z odległości 11 m 1 strzał próbny, 5 ocenianych, 10 pkt za celny strzał.

Rzuty lotkąrzut lotką do tarczy punktowej od 1 do 10 pkt z odległości 2,5 m, 3 rzuty próbne, 5 ocenianych.

Strzelanie z wiatrówkikażdy zawodnik oddaje 5 strzałów punktowanych, poprzedzonych 3 strzałami próbnymi.

O miejscu drużyny decyduje łączna suma punktów zdobytych przez 3 zawodników we wszystkich konkurencjach (nie punktują oddzielnie pojedyncze konkurencje). W każdej konkurencji drużyna może zdobyć maksymalnie 150 pkt.

10. Wyciskanie odważnika 17,50 kg mężczyzn

Konkurencja rozegrana będzie w kategorii do 85 kg i + 85 kg. Województwo ma prawo reprezentować jeden zawodnik w każdej kategorii wagowej.

Konkurencja zostanie przeprowadzona w pozycji siedząc na taborecie. Zawodnicy wyciskają lewą lub prawą ręką odważnik na wyprostowane ramię, drugą rękę zawodnik trzyma na kolanie. Zawodnik wyciska odważnik bez robienia jakiejkolwiek przerwy!

O kolejności decyduje ilość zaliczonych podniesień, w przypadku jednakowego wyniku decydować będzie waga zawodnika. Ważenie zawodnika odbędzie się przed rozpoczęciem próby.

3/ Blok integracyjny

Startują uczestnicy z niepełnosprawnością intelektualną.

1. Lekka atletyka: 60m, skok w dal, rzut piłką lekarską.

2. Konkurencje rekreacyjne

a/ rzut ringo na palikodległość 2 m

b/ rzut lotkąodległość 2,5 m

c/ rzut piłką do kosza5 rzutów

d/ tor przeszkód

4/ Zlot turystyczny

Każdy uczestnik zlotu może startować w dowolnej liczbie konkurencji.

Organizator zapewnia miejsce na polu namiotowym (campingu ) oraz całodzienne wyżywienie. Uczestnicy przywożą własny sprzęt turystyczny i biwakowy ( namioty, materace, śpiwory).

Konkurencje

 1. Marsz na orientację konkurencja ma charakter pieszej wycieczki turystyczno-

krajoznawczej i polega na przejściu określonej trasy turystycznej w wyznaczonym limicie czasowym. W trakcie wycieczki uczestnicy wykonują zadania turystyczne:

 • odnajdywanie i rozpoznawanie oznaczonych obiektów krajoznawczych

 • pokonanie trasy na czas

O kolejności decyduje największa suma punktów. W przypadku równej ilości punktów

decyduje czas.

Startują wszyscy uczestnicy zlotu.

 1. Marsz z kijkami startuje drużyna 4-osobowa na trasie z dodatkowymi konkurencjami.

O miejscu decyduje czas drużyny.

 1. Ustawianie namiotu na czaskonkurencja polega na ustawieniu namiotu, dostarczonego

przez organizatora.

O kolejności decyduje czas powiększony o ewentualne błędy popełnione w trakcie konkurencji.

Mogą startować 2 osoby.

 1. Konkurs wiedzy o województwie

Konkurencja składa się z 20 pytań.

O kolejności decyduje suma punktów członków drużyny.

Mogą startować 2 osoby.

 1. Ocena miasteczka zlotowego:

 • 0-10 pkt oznakowanie swojego regionu

 • 0-10 pkt – stoisko „Promocja Regionu”

Zwycięzcy w kategorii kobiet i mężczyzn w poszczególnych konkurencjach zostają

nagrodzeni medalami a województwa pucharami.