NOWE WŁADZE PZ LZS GDAŃSK Cieplewo, 28.11.2015 r.

NOWE WŁADZE PZ LZS GDAŃSK Cieplewo, 28.11.2015 r.

nowewladze201512015W sobotę 28 listopada br. w sali Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański w Cieplewie odbył się V Wojewódzki Sprawozdawczo Wyborczy Zjazd Delegatów Pomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.  

Podczas Zjazdu podsumowano mijającą kadencje, a sprawozdanie z lat 2012-2015 złożyła dotychczasowa Przewodnicząca Rady Wojewódzkiej Pomorskiego Zrzeszenia LZS Magdalena Kołodziejczak. Mieczysław Pietroń – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył sprawozdanie i wnioskował o udzielenie absolutorium ustępującemu Prezydium i Radzie Wojewódzkiej. Delegaci Zjazdu jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom.
W wyniku wyborów nowym Przewodniczącym Pomorskiego Zrzeszenia LZS został Piotr Klecha, dyrektor GOSRiT Luzino, Wiceprzewodniczącymi zostali: Jan Trofimowicz z Lini  oraz Jarosław Ścigała z Borzytuchomia. Ponadto w skład Prezydium weszli: Wiesław Szczodrowki z Godziszewa – Sekretarz, Tomasz Kempa z Trąbek Wielkich- skarbnik oraz Jerzy Tkaczyk z Pucka, Ryszard Mazerski ze Sztumu, Lech Kwiatkowski z Kwidzyna, Jarosław Dywizjusz z Nowego Dworu Gdańskiego. Pozostali członkowie Rady Wojewódzkiej to: Magdalena Kołodziejczak – Gmina Pruszcz Gdański, Anna Moritz – Cedry Wielkie, Andrzej Pryczkowski – Kartuzy, Danuta Janczak – Pszczółki, Tadeusz Malek – Stowarzyszenie Jutrzenka Borzytuchom, Zbigniew Podolak – Słupsk, Monika Chabior – Puck, Janusz Sampolski – gmina Pruszcz Gdański. Do Komisji Rewizyjnej wybrano Mieczysława Pietronia, Wojciecha Licau i Rafała Bronk.
Warto dodać, że na Zjeździe gościli m. in.: Wacław Hurko Z-ca Przewodniczącego Rady Krajowej LZS, Krzysztof Trawicki Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Józef Sarnowski Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego, Maciej Kowalczuk Dyrektor Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, byli Przewodniczący wojewódzkich struktur LZS Jerzy Schwarz i Franciszek Richert, Marek Jankowski Wiceprezes Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, Henryk Fiedorowicz Międzynarodowy Sędzia LA, Bernadeta Blechacz, oraz wieloletni przyjaciele LZS: Tadeusz Fiszbach, Jan Kulas.