Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym przez sport

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym przez sport

Pomorskie Zrzeszenie LZS zajmuje się nie tylko organizacją zawodów i podnoszeniem poziomu sportowego. Bardzo istotne jest dla nas również zapobieganie patologiom społecznym, a uprawianie sportu i zdrowy styl życia ma nieocenioną wartość profilaktyczną.

W 2018 dzięki dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego możliwe było utworzenie grup sportowo – profilaktycznych, których głównych założeniem było zorganizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i umożliwienie im startów w zawodach, zmianę stylu życia, a co za tym idzie wzmocnienie czynników chroniących.  Uczestnicy oprócz regularnego uprawiania sportu mieli możliwość pozyskania wiedzy mającej na celu zwiększenie świadomości na temat zaburzeń i ryzyka szkód wynikających z używania alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków i dopalaczy dla konsumentów i ich otoczenia, a w szczególności młodzieży.

Zadanie przeprowadzono na terenie powiatu starogardzkiego i gdańskiego. Łącznie uczestnikami zadania było 90 osób. Oprócz pilnego udziału w zajęciach przygotowali oni plakaty dla swoich rówieśników, z których utworzona została galeria.