Nabór wniosków na stypendia sportowe

Nabór wniosków na stypendia sportowe

Referat Sportu w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego informuje, że do 15 października 2019 r., do godziny 15.45, prowadzony jest nabór wniosków na stypendia sportowe.

Wnioski należy składać do 15 października 2019 r. do godziny 15.45. Wnioski będą rozpatrzone w ciągu 3 miesięcy od końcowej daty terminu składania.

Stypendia sportowe marszałka województwa pomorskiego przeznaczone są dla sportowców wybitnie uzdolnionych w kategoriach:

  • młodzieżowca,
  • juniora,
  • juniora młodszego,
  • sportowców niepełnosprawnych w wieku do 25 lat.

Wnioski należy składać według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do Uchwały nr 180/IX/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 27 czerwca 2011 roku. Szczegółowe informacje, wraz z treścią cytowanej uchwały oraz wnioskami do pobrania, dostępne są na naszej stronie internetowej 

Uwaga!

Wnioski należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Referat Sportu
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

 UWAGA: LICZY SIĘ DATA WPŁYWU DO KANCELARII OGÓLNEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO!!!

TERMIN: DO 15 PAŹDZIERNIKA 2019 R. DO GODZINY 15.45

Uwaga:

Wnioski o stypendia sportowe należy wypełnić czytelnie i w sposób kompletny (powinny być wypełnione wszystkie rubryki, powinny zawierać właściwe opinie i podpisy). W innym przypadku wnioski nie będą rozpatrywane z przyczyn formalnych.

UWAGA: Wnioskodawca obowiązany jest do uzyskania oświadczenia (zgody) zawodnika/opiekuna prawnego dotyczącego danych osobowych!

https://pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-na-stypendia-sporto-2