Możliwość pozyskania 1 % podatku dla klubów LZS

Możliwość pozyskania 1 % podatku dla klubów LZS

Istnieje możliwość pozyskania środków z tytułu 1% podatku za rok 2017 dla członków naszego zrzeszenia (klubów) za pośrednictwem działającego przy GOSRiT Luzino, Stowarzyszenia: Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne, które  od 2014 roku posiada status OPP (organizacji Pożytku Publicznego).

Jak przekazać 1% podatku?

Krok 1. Oblicz podatek należny wobec Urzędu Skarbowego, wypełniając zeznanie PIT (np. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38)

Krok 2. Wypełnij rubrykę WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP). W tej rubryce wpisz następujące dane:

Numer KRS 0000322094

Wnioskowana kwota – kwota, którą chcemy przekazać na rzecz organizacji, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Cel Szczegółowy na jaki ma być przekazany 1% ( np. nazwa sekcji, drużyny, miejscowości)

Krok 3. Złóż PIT w odpowiednim terminie, 1% podatku na konto Stowarzyszenia przekaże Urząd Skarbowy

Regulamin 1%

Więcej informacji: