Monografia 70 – lecia LZS

Monografia 70 – lecia LZS

monografia 70 lecia LZSZ okazji jubileuszu 70-lecia działalności Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, zespół autorski pod kierunkiem prof. dra hab. Eligiusza Małolepszego przygotował monografię pt. Z dziejów sportu i turystyki w działalności Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w latach 1975–2015, ss.213.

Praca jest do nabycia w Wydawnictwie Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w cenie 21 zł (brutto) plus koszty wysyłki.

Adres Wydawnictwa:

42-200 Częstochowa

ul. Waszyngtona 4/8

tel. (034) 378-43-28

fax. (034) 378-43-19

wydawnictwo@ajd.czest.pl