Mocny pomorski akcent na Kongresie Sportu Wiejskiego w Warszawie

Mocny pomorski akcent na Kongresie Sportu Wiejskiego w Warszawie

W dniach 8-9 października br. w Polskim Komitecie Olimpijskim w Warszawie odbył się I Kongres Sportu Wiejskiego. W obradach uczestniczyli m in. liczna grupa parlamentarzystów, w tym członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Ludowych Zespołów Sportowych. Prezesi Polskich Związków Sportowych z Andrzejem Kraśnickim – Prezesem PKOl, na czele oraz liczne delegacje Wojewódzkich Zrzeszeń LZS z całego kraju, w tym  grupa działaczy Pomorskiego LZS. W siedzibie PKol stawili się również olimpijczycy  wywodzący się ze środowiska wiejskiego, Andrzej Juskowiak,  Tomasz Majewski oraz  sportowcy z naszego regionu, Andrzej Wroński dwu krotny złoty medalista olimpijski oraz Leszek Kosedowski, brązowy medalista z Montrealu.

Oprócz naszych olimpijczyków, w Warszawie stawili się : Piotr Klecha, prezes Pomorskiego LZS, Jan Trofimowicz wiceprezes, Franciszek Kaszubowski ze Smętowa, Edyta Klas z Chmielna, Natalia Blok z Pelplina oraz Andrzej Semborowski wieloletni działacz i trener LZS, wykładowca akademicki oraz trener złotych medalistów Paraolimpijskich.

Jedną z atrakcji Kongresu, licznie odwiedzana przez jej uczestników,  była Wystawa 75-lecia LZS z luzińskiego Muzeum Sportu Wiejskiego, a jednym z prelegentów w panelu dotyczącym Wolontariatu w sporcie – jak zachęcać młodzież do działania?- prowadzonym przez dr Konrad Burdyka, Polska Akademia Nauk, był Piotr Klecha  .