Mistrzostwa Pomorza LZS w drużynowych szachach szybkich. 65 Finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Masowego Turnieju Szachowego o „Złotą Wieżę” Gniew-15.04.2023r.

Mistrzostwa Pomorza LZS w drużynowych szachach szybkich. 65 Finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Masowego Turnieju Szachowego o „Złotą Wieżę” Gniew-15.04.2023r.

1. Organizatorzy
– Wojewódzkie Zrzeszenie LZS
– Burmistrz Miasta i Gminy Gniew
– Zamek Gniew Sp. z o.o.
– Uczniowski Klub Sportowy „Alfil” Gniew
2. Termin i miejsce
15.04. 2023 r. – Zamek Gniew ul. Zamkowa 3
3. Finansowanie
Organizatorzy pokrywają koszty organizacyjne imprezy.
• koszty przejazdu pokrywają zainteresowane LKS / LZS
4. Skład drużyny:
Drużyna składa się z 4 osób, w tym:
– szachownica I – II seniorzy (lub juniorzy, kobiety, juniorki)
– szachownica III junior lub juniorka ur. w 2005 r. lub młodsi
– szachownica IV kobieta
Możliwy jest udział zawodnika rezerwowego tylko w sytuacjach losowych.
· Kolejność zawodników w składzie nie może być zmieniana.
5. Sposób przeprowadzania turnieju
W turniejach wojewódzkich – system rozgrywek oraz tempo gry ustala sędzia główny
z organizatorem w zależności od ilości startujących drużyn.
6. O zajętym miejscu decydują:
1. Punkty duże (meczowe 2, 1, 0)
2. Suma punktów zdobytych przez wszystkich zawodników (1, ½, 0)
3. Wynik bezpośredniego spotkania
4. Suma punktów na pierwszej, a w przypadku równości na kolejnych szachownicach
5. Dodatkowy mecz wyczerpaniu wyżej wymienionych kryteriów7. Program Zawodów
15.04.2023 r. ( sobota )
Godz. 9.30 uzupełnienie zapisów
Godz. 10.00 Uroczystość Otwarcia Turnieju
Godz. 15.00 Uroczyste Zakończenie Turnieju
8. Nagrody
Drużyny za miejsca I-VI otrzymają puchary i medale
9. Zgłoszenia
LZS potwierdzają udział swoich drużyn do 15.04.2023 r. do Sędziego głównego
Zgłoszenia LZS udziału drużyn w zawodach powinno obejmować listę zawodników
z rankingami składu podstawowego w celu stworzenia listy startowej, a także ilością ogólną osób.
10. Sprawy Turniejowe
Kierownikiem turnieju będzie p. Aleksander Kirszenstein tel. komórkowy: 503 427 210.
Sędzia główny p. Adam Kirszenstein, adres e-mail: adamkirszenstein@gmail.com
tel. komórkowy: 513 372 861.
11. Informacje dodatkowe:
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Zawodnicy do lat 12 przebywają pod opieką dorosłych.
Udział w zawodach wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie
zdjęć i nagrań z udziałem ich uczestników do celów informacyjnych oraz promocji i reklamy
działań Organizatorów.
We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem , decyduje organizator w dniu
zawodów