Mistrzostw Polski Północnej Amazonek w skokach przez przeszkody.

Mistrzostw Polski Północnej Amazonek w skokach przez przeszkody.