„MISTRZ DOBREJ ZABAWY 2023”  Turniej Unihokeja  który  odbędzie się  18  MARCA 2023r w Tuchomiu. Zapraszamy !!

 „MISTRZ DOBREJ ZABAWY 2023”  Turniej Unihokeja  który  odbędzie się  18  MARCA 2023r w Tuchomiu. Zapraszamy !!

Cel turnieju :

 Popularyzacja unihokeja wśród dzieci i młodzieży

Podnoszenie poziomu umiejętności uczestników, poprzez rywalizację sportową

PROMOCJA UNIHOKEJA  WŚRÓD DZIEWCZĄT ORAZ  CHŁOPCÓW  GMINY TUCHOMIE jako GMINY SPRZYJAJĄCEJ ROZWOJOWI UNIHOKEJA WŚRÓD DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

 Termin i miejsce rozgrywek :

 „MISTRZ DOBREJ ZABAWY 2023” to  Turniej Unihokeja  który  odbędzie się  18  MARCA 2023 roku  (SOBOTA) w godzinach 10.00– 15.00  na hali Zespołu Szkół w Tuchomiu 77-133 Tuchomie ulica Księdza Jana Hinza 1.

Zgłoszenia pod numerem telefonu 600 471 153

 Organizatorzy:

 Organizatorem  „MISTRZ DOBREJ ZABAWY 2023” jest :

 

–          ULKS “PROMETEUSZ” TUCHOMIE

  • URZĄD GMINY W TUCHOMIU
  • POWIAT BYTOWSKI
  • POMORSKI ZWIĄZEK UNIHOKEJA
  • ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUCHOMIU
  • POWIAT BYTOWSKI
  • PATRNONAT MEDIALNY “KURIER BYTOWSKI”

Zasady i warunki uczestnictwa

  Drużyny mogą składać się maksymalnie  z 8  ZAWODNICZEK LUB ZAWODNIKÓW  z 2012 I młodsi

 Zmiany są dokonywane „w systemie hokejowym” w dowolnej ilości.

 Zawodnicy wszystkich drużyn powinni być na okres turnieju ubezpieczeni we własnym zakresie.

 Zawodnicy wszystkich drużyn powinni posiadać aktualne badania lekarskie uprawniające do gry w unihokeja

System rozgrywek i wyłanianie zwycięzcy

W grupach drużyny będą grały systemem „każdy z każdym”. Każda z grup rywalizować będzie na oddzielnym boisku.

 Za zwycięstwo otrzymują one 3 punkty, za remis 1 pkt., za przegraną 0 pkt.

 O kolejności w grupach decydować będą :

 1. ilość zdobytych punktów,

 2. wynik bezpośredniego pojedynku przy dwóch drużynach z taką samą ilością punktów,

 3. „mała tabela punktowa” przy trzech drużynach z taką samą ilością punktów,

 4. różnica zdobytych i straconych bramek,

 5. większa ilość zdobytych bramek.

 6. rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

WSZYSTKIE MECZE BĘDĄ TRWAŁY 2 x 7  MINUT

BRAK KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ

 Najlepsze zespoły zostaną nagrodzone bez informacji o zajętych miejscach, wszystkie zespoły otrzymają puchary a każdy zawodnik medal !!!

 Sprawy sędziowskie

 Na boisku może uczestniczyć w grze 3  zawodników w polu + bramkarz.

Ilość zmian może być dowolna, ale odbywać się muszą w wyznaczonej strefie.

Zawodnicy mogą być karani za nie sportowe zachowanie lub faul:

– wykluczeniem z gry na 1 minuty lub 2 minut.

-dyskwalifikacją do końca meczu.

Pozostałe przepisy zgodnie z postanowieniami Polskiego Związku UNIHOKEJA dla kategorii młodzik

Mecze prowadzić będzie jeden sędzia wyznaczony przez organizatora.

 Opieka medyczna

 Podczas zawodów zapewniona będzie opieka medyczna przez organizatora.

Wpisowe

BRAK WPISOWEGO

Nagrody

Po zakończeniu Turnieju  wszystkie zespoły otrzymają pamiątkowe medale i inne niespodzianki plus nagrody dla najlepszego zespołu.

Dokumentacja

Wyniki z Turnieju  Piłki Nożnej „MISTRZ DOBREJ ZABAWY 2023” w Tuchomiu rozesłane mailem, do uczestniczących w turnieju  drużyn plus na profilu FB oraz stronie Pomorskiego Związku Unihokeja oraz w tygodniku „Kurier Bytowski”

Ustalenia końcowe 

Organizatorzy Turnieju Piłki Nożnej „MISTRZ DOBREJ ZABAWY  2023” mają prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania rozgrywek.