Minister Sportu ogłosił program „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” – edycja 2020

Minister Sportu ogłosił program „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” – edycja 2020

Celem programu jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Podzielono je na 3 grupy:

1. Zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości – umożliwiającej współzawodnictwo sportowe.

2. Zadania, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu. W tej grupie wsparcie finansowe będą mogły otrzymać zadania dotyczące przebudowy lub remontu już istniejącej infrastruktury sportowej.

3. Zadania dotyczące budowy nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej, dającej możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, stanowiącej ważny element profilaktyki zdrowotnej oraz umożliwiającej współzawodnictwo sportowe.

Nabór wniosków przewidziany został na okres od 16 marca do 3 kwietnia 2020 r.

Wnioski składać należy za pośrednictwem systemu elektronicznego AMODIT.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/…/…/program-sportowa-polska—edycja-2020