Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzików w zapasach w stylu wolnym i zapasach kobiet. Memoriał im. Kazimierza Polca. Mistrzostwa Pomorskiego Zrzeszenie LZS w Zapasach.

Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzików w zapasach w stylu wolnym i zapasach kobiet. Memoriał im. Kazimierza Polca. Mistrzostwa Pomorskiego Zrzeszenie LZS w Zapasach.

W dniu 17 czerwca odbył się Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzików w zapasach w stylu wolnym i zapasach kobiet. Memoriał im. Kazimierza Polca. Mistrzostwa Pomorskiego Zrzeszenie LZS w Zapasach. W zawodach udział wzięło 147 zawodniczek i zawodników. Dla najlepszych zawodników przygotowano medale oraz nagrody rzeczowe.

“Impreza dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego”