Międzynarodowy Festiwal Szachowy „Kaszëbë Ôpen”

Międzynarodowy Festiwal Szachowy „Kaszëbë Ôpen”

Zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowym Festiwalu Szachowym „Kaszëbë Ôpen”, który odbędzie się w terminie od 28.04 do 04.05.2019 r. w Hali Sportowej Zespołu Szkół w Lipuszu, ul. Derdowskiego 7a.

Rywalizacja zostanie przeprowadzona w siedmiu grupach turniejowych: 
Grupa A – dla zawodników z rankingiem FIDE powyżej 1800 
Grupa B – dla seniorów: kobiety od 50 lat, mężczyźni od 60 lat   
Grupa C – dla zawodników z rankingiem FIDE do 1800  
Grupa D – dla dzieci do lat 15 
Grupa E – dla dzieci do lat 13  
Grupa F – dla dzieci do lat 11  
Grupa G – dla dzieci do lat 9 

Grupy A, B, C zostaną zgłoszone do oceny rankingowej FIDE

Dla najlepszych atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe:
Grupa A:
I miejsce: 1500 zł. + puchar
Grupa B:
I miejsce: 1200 zł. + puchar
Grupa C:
I miejsce:   800 zł. + puchar
15% uczestników grup A, B, C otrzyma nagrody finansowe!

Grupy D, E, F, G:
I miejsce: atrakcyjna nagroda rzeczowa + puchar + medal 
II i III miejsce: nagroda rzeczowa + medal
15% uczestników grup D, E, F, G otrzyma nagrody rzeczowe!
Dla wszystkich uczestników grup D, E, F, G upominki i pamiątkowe dyplomy

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych grup turniejowych:
Grupa A – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1128/
Grupa B – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1129/
Grupa C – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1130/
Grupa D – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1131/
Grupa E – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1132/
Grupa F – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1133/
Grupa G – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1134/