„Mały Mistrz” i „Junior Sport”

„Mały Mistrz” i „Junior Sport”

Decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki, wybrane wcześniej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego na operatora wojewódzkiego projektów „Mały Mistrz” i „Junior Sport” Pomorskie Zrzeszenie LZS, nie otrzymało dofinansowania w/w projektów.
Ministerstwo zdecydowało się powierzyć ich realizację Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej z Pucka, które prowadzić będzie projekt bez środków Urzędu Marszałkowskiego.
Podmioty zainteresowane udziałem w tych działaniach będą musiały zabezpieczyć brakującą część w wysokości 50% ze środków własnych.