Piotr Klecha, przewodniczący Pomorskiego Zrzeszenia LZS: LZS to symbol lokalnej aktywności

Piotr Klecha, przewodniczący Pomorskiego Zrzeszenia LZS: LZS to symbol lokalnej aktywności

Dziennik Bałtycki, 16.07.2018

Z przewodniczącym Pomorskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych Piotrem Klechą rozmawiamy m.in. o pomorskim potencjale sportowym. Zobacz dzisiejsze wydanie internetowe Dziennika Bałtyckiego Połowa roku to czas pierwszych podsumowań. Jak wypada ono w przypadku pomorskich LZS? Z perspektywy wojewódzkiego zrzeszenia najważniejszy w tym półroczu jest stały dopływ nowych członków do naszej organizacji. Dziś strukturach LZS na Pomorzu mamy ponad 100 klubów, które utożsamiają się z naszym ruchem. Widzimy jak ważna jest aktywność naszych członków w lokalnej społeczności, gdzie nasze kluby są często jedyną dostępna aktywnością. Cieszą również dobre i bardzo dobre wyniki naszych sportowców. Niedawno w Linii podsumowaliśmy mijający rok i mieliśmy problem bogactwa, jakich trenerów i zawodników wyróżnić.

Czytaj więcej: http://www.dziennikbaltycki.pl/sport/inne/a/piotr-klecha-przewodnicacy-pomorskiego-zrzeszenia-lzs-lzs-to-symbol-lokalnej-aktywnosci-rozmowa,13341517/?utm_source=facebook.com&utm_medium=Sport%20Dziennik%20Ba%C5%82tycki&utm_campaign=piotr-klecha