Kurs sędziowski w Malborku

Kurs sędziowski w Malborku

Kolegium Sędziów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że rozpoczyna nabór kandydatów na sędziów piłki nożnej. Kurs rozpocznie się 3 kwietnia 2020 r.

Kurs na sędziego odbędzie się w skróconej formule i będzie trwał łącznie tylko 8 dni.

Zgłoszenia do 31.03.2020 r.

Więcej informacji:

http://www.pomorski-zpn.pl/aktualnosci/kurs-sedziowski-w-malborku