Kurs sędziowski UEFA B dla kobiet

Kurs sędziowski UEFA B dla kobiet

Informujemy, że w 2019 roku Polski Związek Piłki Nożnej zorganizuje kurs UEFA B dla kobiet w ramach realizacji projektu UEFA „Coach Development Project For Women”.

Będą czynione starania ze strony PZPN aby część opłaty za powyższy kurs został pokryte przez UEFA.

Prosimy zainteresowane osoby o przesłanie swoich kandydatur w terminie nie później niż 20 stycznia 2019 r.

Wysłanie kandydatury nie jest równoznaczne z przyjęciem na kurs a ostateczną listę kursantek wybierze PZPN.

W załączeniu pismo dotyczące kursu UEFA dla kobiet.

Zgłoszenie kandydatury powinno zawierać:

– imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe;

– aktualne uprawnienia trenerskie, doświadczenie w  pracy szkoleniowej oraz wskazanie obecnego miejsca pracy;

– krótka informacja o karierze sportowej;

Dodatkowo należy uzupełnić formularz uczestnictwa /załącznik/.