Kurs sędziowski piłki nożnej 2019

Kurs sędziowski piłki nożnej 2019

Kolegium Sędziów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej informuje o trwającym naborze kandydatów na sędziów piłki nożnej. Kurs rozpocznie się 12 stycznia 2019 r. Zgłoszenia do 28.12.2018 r.

Zgłoszenie powinno zawierać wypełnione formularze:
1) Ankietę kandydata (załącznik nr 1) – ​POBIERZ
2) Oświadczenie kandydata o niekaralności (załącznik nr 2) – ​POBIERZ
3) Zgodę opiekunów prawnych w przypadku osób, które nie ukończyły 18-go roku życia.
4) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania.
5) Dokument (kserokopia) określający poziom wykształcenia – minimum średnie. W wypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument (świadectwo maturalne lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole kończącej się maturą itp.)

Zasady przyjęcia kandydatów na sędziów do Kolegium Sędziów w Gdańsku:
Sędzią piłki nożnej może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który spełnia następujące wymagania:
– wiek: minimum 16 lat,
– posiada wykształcenie średnie, bądź jest uczniem szkoły ponad gimnazjalnej,
– posiada dobrą ogólną sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę,
– odznacza się nienaganną postawą etyczno-moralną i nie był karany,
– opłata za kurs 250 zł (płatne po pierwszych zajęciach)

Dokumenty należy składać w sekretariacie Pomorskiego Związku Piłki Nożnej (Gdańsk, ul. Uczniowska 22). Planowane są cztery lokalizacje kursów: Gdynia, Kościerzyna, Miastko lub Człuchów, Słupsk. W razie pytań proszę pisać na adres biuroks@pomorski-zpn.pl lub dzwonić 697-038-209.

Kierownik kursu
Adam Skurat

http://www.pomorski-zpn.pl/aktualnosci/kurs-sedziowski-2019