Krajowe Zrzeszenie LZS wstrzymuje do odwołania wszystkie imprezy centralne, w tym Mistrzostwa Zrzeszenia

Krajowe Zrzeszenie LZS wstrzymuje do odwołania wszystkie imprezy centralne, w tym Mistrzostwa Zrzeszenia

Koronawirus – dalsze rekomendacje Ministerstwa:

„Mając na uwadze decyzje Rządu dotyczące odwołania imprez masowych dla zwiększenia bezpieczeństwa osób uprawiających sport oraz uczestniczących w wydarzeniach sportowych rekomendujemy:

odwoływanie lub przesuwanie w czasie pozostałych imprez i wydarzeń o charakterze sportowym, ograniczenie korzystania z obiektów sportowych (baseny, siłownie, kluby fitness, parki rozrywki itd.), dostosowanie form szkolenia sportowego (w tym odpowiednią zmianę terminów/miejsca szkolenia sportowego), stosowanie się do wytycznych i komunikatów organów państwowych, w tym dotyczących unikania podróży, a w szczególności nie podróżowania do miejsc o zwiększonym ryzyku zachorowalności.
Zajęcia sportowe zostają wstrzymane
Podjęto decyzję o:

– wstrzymaniu realizacji programu SKS (dodatkowe zajęcia sportowe),
– wstrzymaniu realizacji programu LAS (zajęć na boiskach „Orlik),
– zamknięciu lodowiska COS – Torwar,
– zakazie odwiedzin w COS OPO przez osoby z zewnątrz,
– dostępu do basenów w ośrodkach COS przez osoby z zewnątrz,
– stałych atrakcji i aktywności jak wycieczki z przewodnikiem czy punkt widokowy na PGE Narodowym zostały odwołane. Nie funkcjonuje recepcja główna i kasy PGE Narodowego. Zamknięto również strefę Smart Kids Planet oraz Oficjalny Sklep Kibica Reprezentacji Polski. Wszystkie zaplanowane wydarzenia zostały odwołane lub przełożone. Przyjmowanie nowych rezerwacji zostało wstrzymane.

Rozliczanie dotacji
Aktualna sytuacja będzie brana pod uwagę w momencie rozliczania środków dotacyjnych z beneficjentami. Okoliczności związane z wystąpieniem zagrożenia i w związku z tym, zmiana sposobu realizacji zawartych umów dotacyjnych (np. odwołaniem imprez sportowych, zmianą miejsca szkolenia sportowego, odwołaniem zajęć sportowych, odwołaniem konferencji) będą rozpatrywane indywidualnie. Realizacja umowy w sposób sprzeczny z zaleceniami może skutkować brakiem możliwości rozliczenia poniesionych wydatków ze środków dotacji (np. wyjazdy na zgrupowania zagraniczne do państw zagrożonych, start w zawodach w rejonach szczególnie zagrożonych).”

Więcej na stronie:

https://www.gov.pl/…/koronawirus—dalsze-rekomendacje-mini…