Konkursy, kursy dla organizacji pozarządowych

Konkursy, kursy dla organizacji pozarządowych

Kurs on-line „Poradnik prawny dla organizacji pozarządowych”

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich zaprasza do skorzystania z krótkiego, bezpłatnego kursu w formie poradnika, dotyczącego ważnych zagadnień prawnych. Omówienie kluczowych umów, zwrócenie uwagi na istotne zapisy i potencjalne pułapki, a przede wszystkim – edytowalne wzory umów, oświadczeń i innych dokumentów – to niezbędnik każdego menedżera i menedżerki organizacji!

http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1996822.html…

Konkurs MSiT: Realizacja zadań publicznych z zakresu turystyki

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017 r. Oferty należy składać do 25 listopada 2016 r.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1996758.html…

Ministerstwo Rozwoju: Konkurs z zakresu innowacji społecznych w Programie Wiedza Edukacja Rozwój

Nowy konkurs z zakresu innowacji społecznych w Programie Wiedza Edukacja Rozwój to szansa dla wszystkich tych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje lub kompetencje. Na udział w wybranych przez siebie studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach lub innych formach kształcenia, trwających nie dłużej niż 2 lata (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), uczestnicy mogą otrzymać nieoprocentowane pożyczki nawet do 100 tys. zł.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1999726.html…

Pozyskiwanie grantów w NGO. Jak to robić?

Bez względu na przyjęte cele i misje do funkcjonowania trzeciego sektora niezbędne są pieniądze. Istnieje kilka możliwości ich pozyskiwania – od składek członkowskich, przez darowizny, aż do własnej działalności gospodarczej. Jednak największy odsetek pochodzi z różnego rodzaju konkursów grantowych.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1997172.html…