Kolejny konkurs MSiT: Sport dla wszystkich

Kolejny konkurs MSiT: Sport dla wszystkich

Kolejny konkurs MSiT: Sport dla wszystkich – Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych.

1) Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
2) Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim;
5) Wspieranie projektów sportu dla wszystkich realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.
Termin składania ofert to 6 marca 2017 r.

Więcej informacji (klik)