Kolejny konkurs MSiT: Sport dla wszystkich – Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych

 

Kolejny konkurs MSiT: Sport dla wszystkich – Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych.

1) Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
2) Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim;
5) Wspieranie projektów sportu dla wszystkich realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.
Termin składania ofert to 6 marca 2017 r.

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/1966,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2017-roku-zadan-z-zakresu-Programu-Sport-dla-Wszystk.html