Kolejna Grupa Sportowców zawitała w Muzeum Sportu Wiejskiego w Łebczu.

Kolejna Grupa Sportowców zawitała w Muzeum Sportu Wiejskiego w Łebczu.

Dnia 26.11.2022 roku prawie 50 osobowa grupa składająca się z dzieci i ich rodziców, wybrała się do Muzeum Sportu Wiejskiego.

W wyprawie uczestniczyli zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMPIK”, sekcji biathlonu letniego oraz  zapaśnicy  objęci programem profilaktycznym „Sport jako metoda przeciwdziałania uzależnieniom” a także uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lubichowie, którzy uczestniczą w zajęciach socjoterapii. W Muzeum Sportu Wiejskiego przyjął nas kustosz obiektu p. Jan Trofimowicz. Prowadzący spotkanie przedstawił życiorysy wielu utalentowanych sportowców a także ich osiągnięcia. Podzielił się z uczestnikami wiedzą historyczna odnośnie początku sportu na wsiach. Były również wspomnienia o wybitnych sportowcach regionu: śp. Andrzeju Grubbie, śp. Kazimierzu Deynie . Zawodnicy z zaciekawieniem oglądali zgromadzone eksponaty, a także zadawali pytania kustoszowi muzeum odnośnie historii sportu na Kociewiu.

Nadszedł czas na rywalizację sportową, były medale i dobra zabawa. Po wizycie w Muzeum zawodnicy udali  się na Aleję Gwiazd we Władysławowie .

Wyjazdu do Muzeum był możliwy dzięki wsparciu Fundacji Kulturalne Pomorze a także Pomorskiemu Zrzeszeniu LZS w Gdańsku na czele z Prezesem Piotrem Klechą.