Jesteś uczniem i masz wysokie osiągnięcia sportowe? Złóż wniosek o stypendium marszałka

Jesteś uczniem i masz wysokie osiągnięcia sportowe? Złóż wniosek o stypendium marszałka

Ruszył nabór wniosków o Stypendia Sportowe Marszałka Województwa Pomorskiego na rok 2021. O dofinansowanie mogą się starać uczniowie i studenci z Pomorza. W puli jest aż 400 000 zł.

Wnioski można składać do 15 listopada 2020 r.

Kto może złożyć wniosek?

O sportowe stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci będący mieszkańcami województwa pomorskiego, którzy jednocześnie są członkami klubu sportowego mającego siedzibę na Pomorzu. Ponadto, sportowiec musi uprawiać dyscyplinę olimpijską, paraolimpijską lub dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, a także wykazać, że uczestniczył przynajmniej w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy lub zajął miejsce od I-III w Mistrzostwach Polski.

Dodatkowo, by zostać stypendystą trzeba zobowiązać się do realizacji programu szkolenia określonego przez klub sportowy, którego jest się członkiem i cechować się nienaganną postawą etyczną oraz moralną.Stypendia sportowe marszałka województwa pomorskiego przeznaczone są dla osób wybitnie uzdolnionych w kategoriach: młodzieżowca, juniora, juniora młodszego i sportowca niepełnosprawnego w wieku do 25 lat.

https://des.pomorskie.eu/home/-/asset_publisher/4oncxLCNBt6r/content/stypendia-sportowe-marszalka-wojewodztwa-pomorskiego-na-rok-2021?_101_INSTANCE_4oncxLCNBt6r_redirect=%2F&fbclid=IwAR2R-UYYD1uGYsVUfEbBSFGI_6TBjimxokNZxw9Iq9lNoPdgUzFBbWJmDfA