IV POMORSKA SPARTAKKIADA KULTURALNO-REKREACYJNA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH – AKTYWNA WIEŚ, CHMIELNO 10.09.2022

IV POMORSKA SPARTAKKIADA KULTURALNO-REKREACYJNA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH – AKTYWNA WIEŚ, CHMIELNO 10.09.2022

Po raz czwarty w na obiektach sportowych w Chmielnie odbyła się rywalizacja sportowo – rekreacyjna Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Gdańsku,  Gmina Chmielno, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie. Do rywalizacji zgłosiło się 20 reprezentacji z różnych stron Pomorza. Otwarcia zawodów dokonali: Wójt Gminy Chmielno Michał Melibruda, Prezes Pomorskiego Zrzeszenia LZS Piotr Klecha oraz Dyrektor GOKSiR w Chmielnie Edyta Klasa. Wydarzenie nie byłoby możliwe, gdyby nie środki, które Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie pozyskał z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu
II Pomocy technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Sprawy regulaminowe oraz szczegóły dotyczące poszczególnych konkurencji przedstawił pomysłodawca i główny koordynator przedsięwzięcia i spiker
w jednej osobie Jan Trofimowicz – Wiceprezes Pomorskiego Zrzeszenia LZS.

            I rozpoczęła się rywalizacja w dwóch blokach – rekreacyjnym i kulturalno – artystycznym. Komisja w składzie Ewa Gilewska – etnograf z Muzeum Etnograficznego
 w Gdańsku, Barbara Maciejewska- starszy kustosz w Muzeum Narodowym w Gdańsku, Natalia Bigus – instruktor tańca ludowego oraz muzyk Piotr Jereczek oceniali występy piosenkarskie ” Piosenka promująca KGW” oraz taneczne poszczególnych kół – „Tańce świata”. Komisja z uwagą pochyliła się także nad pięknymi pracami plastycznymi. Tematem przewodnim tablic przygotowanych przez panie były „Dobre praktyki z obszarów wiejskich”. W nowej konkurencji „Kulinarny przebój naszego subregionu” zwycięzcą zostało KGW „Sami Swoi Kochanowo”, za nimi KGW Stowarzyszenie KGW Aktywni Dąbrówka Tczewska oraz KGW w Osowie Gmina Karsin. Ostatnim zadaniem artystycznym było przygotowanie ozdoby – bukietu z kwiatów i ziół  Pomorza oraz płodów rolnych zbieranych aktualnie.
W poszczególnych konkurencjach miejsca na podium zajmowały: PIOSENKA PROMUJĄCA KGW – I miejsce KR KGW „Przepis na życie” w Luleminie, II – Stowarzyszenie KGW Aktywni Dąbrówka Tczewska, a III KR KGW w Wysokiej. TABLICA PREZENTUJĄCA DOBRE PRAKTYKI –
 I –KR-KGW w Paczewie, II KGW Słoneczniki, III KGW Dąbrówka Tczewska. OZDOBA – BUKIET –  I miejsce KR-KGW w Paczewie, II KGW w Miechucinie, III KGW w Żurominie. TAŃCE ŚWIATA – I miejsce –Stowarzyszenie KGW Aktywni Dąbrówka Tczewska , II KGW w Osowie Gmina Karsin, III KGW w Sikorzynie. Komisja sędziowska w składzie: Jolanta Radecka, Krzysztof Wos oraz Rafał Freitag czuwali nad sprawnym przebiegiem konkurencji rekreacyjnych
i sportowych. W kolejnych konkurencjach najlepsze okazywały się: RZUTY ZIEMNIAKAMI DO PATELNI: I miejsce KGW w Osowie Gmina Karsin, a kolejne KR-KGW w Wysokiej i KGW „Słoneczniki” ze Strzepcza. W DOJENIU SZTUCZNEJ KROWY NA CZAS zwyciężyła reprezentantka KGW w Sikorzynie przed koleżankami z KGW w Pałubinie Mrówki i KR-KGW „Przepis na życie w Luleminie”. W konkurencji UBIJANIA PIANY NA CZAS najszybszą okazała się pani z KGW w Pałubinie Mrówki, a kolejne miejsca na podium zajęły panie z KGW „Słoneczniki” i KGW w Miechucinie. W konkurencji – NARTY NA TRAWIE NA CZAS zwyciężyła 3-osobowa reprezentacja KGW w Osowie Gmina Karsin przed KGW „Sami Swoi Kochanowo” i KR-KGW w Kożyczkowie „Kożyczkowianki”. W SLALOMIE NA TACZCE – najlepsze były kobietki z KGW w Osowie Gmina Karsin przed KGW „Słoneczniki” i KGW w Żurominie.
\W konkurencji RZUTÓW DO CELU – a 3 osobowe zespoły rzucały: ringo, woreczki i piłeczki, zwyciężyła reprezentacja KR-KGW w Kopytkowie przed KGW w Osowie Gmina Karsin oraz KGW w Sikorzynie. Skoro Spartakiada odbywała się nad pięknym jeziorem w Chmielnie, nie mogło zabraknąć konkurencji związanej z wodą. Panie miały za zadanie pokonanie dystansu kilkudziesięciu metrów ROWEREM WODNYM z nawrotem wokół boi. Tę konkurencje zdominowały panie z KR-KGW w Paczewie przed KR-KGW w Kożyczkowie „Kożyczkowianki” oraz KR-KGW w Wysokiej. Po zmaganiach przyszedł czas na salwy śmiechu – bowiem z występem zaprezentował się kabaret Kuńda z Luzina.

Przed ogłoszeniem wyników organizatorzy rozlosowali wśród uczestniczek liczne nagrody niespodzianki ufundowane przez sponsorów. Następnie przyszedł czas na ogłoszenie wyników i wręczenie pucharów za miejsca I – III w każdej z konkurencji. Zwieńczeniem Spartakiady było ogłoszenie klasyfikacji generalnej. Wszystkie koła otrzymały piękne wazony przygotowane przez Zakład Ceramiczny słynnej Rodziny Necel z Chmielna. Wazony były specjalnie opisane i będą z pewnością wyjątkową pamiątką ze Spartakiady. Wszystkie Koła otrzymały równorzędne nagrody w postaci sprzętu AGD. W końcowej klasyfikacji ogólnej Panie walczyły o Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zwyciężyło KGW w Osowie z Gminy Karsin, (Powiat Kościerski – 129 pkt.) i otrzymało Puchar Ministra Rolnictwa oraz nagrodę ufundowaną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, II miejsce zdobyło Stowarzyszenie KGW Aktywni Dąbrówka Tczewska (Powiat Tczewski 101pkt.),
III miejsce wywalczyło KR-KGW w Paczewie (Powiat Kartuski 100 pkt.). Tuż za podium znalazło się KGW w Sikorzynie (Powiat Kartuski 98 pkt.) oraz KGW Sami Swoi Kochanowo (Powiat Wejherowski 96 pkt.)

VI-KGW „SŁONECZNIKI- (POWIAT WEJHEROWSKI 95)

VII-KGW W ŻUROMINIE– (POWIAT KARTUSKI 88)

VIII – KR-KGW „PRZEPIS NA ŻYCIE” W LULEMINIE – (POWIAT SŁUPSKI 84)

IX- KGW W MIECHUCINIE -(POWIAT KARTUSKI 82)

X – KR-KGW W WYSOKIEJ– (POWIAT STAROGARDZKI 81)

XI – KGW SADŁUKI – (POWIAT SZTUMSKI 79)

XII– KR-KGW W KOPYTKOWIE – (POWIAT STAROGARDZKI 78)

XIII – KGW W PAŁUBINIE MRÓWKI – ( POWIAT KOŚCIERSKI 72)

XIV – KR-KGW W KOŻYCZKOWIE „KOŻYCZKOWIANKI” (POWIAT KARTUSKI 61)

XV – KR-KGW EKOBABKI -(POWIAT KARTUSKI 34)

XVI – KGW RESKOWO (POWIAT KARTUSKI 19)

XVII – KGW KASZEBSCI SERCA Z GARCZA- (POWIAT KARTUSKI)

XVIII,-KGW W ŁYŚNIEWIE SIERAKOWICKIM I KGW BORZESTOWSKA HUTA I KGW MAKS

Po ogłoszeniu wyników był czas na wspólną fotografię i  fanfary dla najlepszych. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Edyta Klasa zaprosiła wszystkie Koła Gospodyń na V Pomorską Spartakiadę do Chmielna już za rok… Ogromne podziękowania należą się pracownikom GOKSiR Chmielno za zaangażowanie w organizację wydarzenia, a także licznym osobom i instytucjom, które wsparły w różny sposób przedsięwzięcie.