IV Pomorska Spartakiada Kulturalno – Rekreacyjna Kół Gospodyń Wiejskich.