Informacja dot. programów „Mały Mistrz” oraz „Junior Sport” 2016

Informacja dot. programów „Mały Mistrz” oraz „Junior Sport” 2016

Pomorskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych Uchwałą 16/106/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2016 roku zostało wyłonione jako operator wojewódzki projektów „Mały Mistrz” oraz „Junior Sport” ( Multisport) na rok 2016. Czekamy na rozstrzygnięcie projektu dofinansowującego część projektów ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. W przypadku powierzenia nam roli operatora, bezzwłocznie poinformujemy o tym na naszej stronie: www.lzs-pomorski.pl oraz prześlemy informacje drogą mailową do zainteresowanych znajdujących się w naszej bazie danych.