Indywidualne Mistrzostwa Polski Rolników w szachach

Indywidualne Mistrzostwa Polski Rolników w szachach

Turniej odbędzie się dnia 1.12.2018 r. (sobota) w PułtuskuZamek w Pułtusku ul. Szkolna 11Potwierdzenie udziału do godz. 10.30, pierwsza runda o godzinie 1100. Prawo udziału w turnieju mistrzowskim mają rolnicy i członkowie rodzin rolniczych, dlatego należy posiadać przy sobie do wglądu dokument potwierdzający tożsamość oraz ostatni odcinek płatności składek KRUS lub decyzję o podatku rolnym.

Warunkiem udziału jest przysłanie zgłoszenia do dnia 26.11.2018r. e-mail: jan.s1@vp.pl na załączonym formularzu oraz osobiste potwierdzenie udziału w sali gdy do godz. 10.30.

Zawodnicy, którzy zgłoszą akces do zawodów jak w pkt. 4, a nie potwierdzą udziału do godz. 10.30 w dniu zawodów mogą zostać dopuszczeni dopiero od 2 rundy.

W ramach imprezy zostaną przeprowadzone 3 odrębne turnieje:
Turniej
główny Mistrzowskiwyłącznie dla rolników i członków rodzin jak w pkt. 4
Otwarte
turnieje dla dzieci:
Grupa
Akategoria wiekowa do 10 lat (rocznik 2008 i młodsi)
Grupa
Bkategoria wiekowa do 14 lat (rocznik 2004 i młodsi)

Regulamin_Mistrzostwa_Rolnikow_2018