LZS, czyli nie ma życia bez sportu. Dziennik Bałtycki, 05.02.2021