Dofinansowanie imprez na rok 2021

Dofinansowanie imprez na rok 2021

Poniżej zamieszczamy wniosek o dofinansowanie imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych do Pomorskiego Zrzeszenia LZS na rok 2021 oraz uchwałę dot. organizatorów imprez dofinansowanych przez nasze stowarzyszenie.

Proszę zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania o zapoznanie się z w/w dokumentami oraz wypełnienie wniosku i odesłanie go drogą mailową na adres: pomorskielzs@wp.pl do dnia 14 grudnia 2020 r. – wnioski otrzymane po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Imprezy dofinansowywane są ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego. Nie mogą być zatem objęte nim zawody, które otrzymują środki bezpośrednio z Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto, w związku z wytycznymi z Urzędu Marszałkowskiego, imprezy objęte dofinansowaniem muszą mieć zasięg minimum wojewódzki. 

Z uwagi na prawdopodobny termin podpisania umowy z Urzędem, imprezy odbywające się w styczniu i w pierwszej połowie lutego nie mogą zostać objęte dofinansowaniem. 

Warunkiem uzyskania dotacji w roku 2021 jest prawidłowe rozliczenie się w tym roku, tj. najpóźniej w dniu składania wniosku należy złożyć listy zawodników z imprez, komunikat, w miarę możliwości proszę dołączać zdjęcia, na których jest widoczne logo LZS i Urzędu Marszałkowskiego.