„Całe Pomorze Gra w Piłkę Ręczną”

„Całe Pomorze Gra w Piłkę Ręczną”

 W roku szkolnym 2017/2018 Całe Pomorze Gra w Piłkę Ręczna odbędzie się w trzech grupach wiekowych dziewcząt i chłopców tj. klasy II i III gimnazjum, klasy VI i VII oraz V i młodsi. Rozgrywki powiatowe planujemy rozegrać do końca kwietnia 2018r.. Finały w tych samych kategoriach odbędą się w maju wciągu tygodnia. Zgłoszenia do rozgrywek powiatowych należy zgłaszać do koordynatorów pomiędzy 10 – 15 marca. Lista koordynatorów tz. Mecenasów Piłki Ręcznej w danym powiecie dla dziewcząt i chłopców wraz z danymi adresowymi zostanie podana do końca lutego. Regulamin rozgrywek tak jak poprzednio będzie ogólnodostępny na stronie internetowej Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w zakładce „Całe Pomorze gra w Piłkę Ręczną”. Sędziować będą najczęściej zawodniczki i zawodnicy, nauczyciele lub trenerzy. W powiatach bardzo prosimy o wybranie na rozgrywek takich miejsc w których wszystko będzie miało charakter wspaniałej zabawy Fair Play i będzie inspiracją do dalszej gry w Piłkę Ręczną. Angażując rodziców, sponsorów, media , samorządy, aby było to wielką popularyzacją piłki ręcznej ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki zdrowia i ratownictwa medycznego, oraz jednym z elementów odciąganie od patologii. Najzdolniejsi zawodnicy i zawodniczki będą miały możliwość kontynuowania nauki w Liceum Sportowy w Gdańsku o profilu specjalność piłki ręcznej dziewcząt i chłopców.

Prof. dr hab. Przewodniczący Komitetu
Janusz Czerwiński Organizacyjnego

Dariusz Męczykowski

Akcja została objęta patronatem :

Pomorskiego Kuratora Oświaty
Marszałka Województwa Pomorskiego.

Partnerami są: Patronat medialny objęły:

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku, TVP 3 – regionalna,
Pomorski Związek Piłki Ręcznej w Gdańsku, Dziennik Bałtycki oraz media regionalne.
Pomorscy Sędziowie Piłki Ręcznej,

Oraz firmy i osoby sponsorujące przedsięwzięcie