Bądź aktywny – trzymaj wagę!

Bądź aktywny – trzymaj wagę!

Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie p.n.  „Bądź aktywny – trzymaj wagę„!

Termin i miejsce: 1-4 czerwca 2017 r. PensjonatAdria,
ul. Grunwaldzka 5, Zakopane

Ramowy program imprezy:

01.06.2017 r. (czwartek)

do godz. 15.00 Przyjazd uczestnikówrecepcja

godz. 16.00 Spotkanie organizacyjne z kierownikami ekip

godz. 17.00 Obiadokolacja

godz. 18.00 Aktywność rekreacyjna w profilaktyce nadwagi i otyłościwykład

godz. 20.00-20.15 Test wiedzy o zdrowym odżywianiu

godz. 20.30 Spotkanie integracyjne – GUBIMY KALORIE!

02.06.2017 (piątek)

godz. 8.30 Śniadanie

godz. 10.00 Program sportowy + samoocena sprawności fizycznej

Analiza składu ciałapomiary oraz indywidualne omówienie wyników

Szkolenie z zakresu prawidłowego żywienia

w aspekcie przeciwdziałania nadwadze i otyłości

WW. program realizowany będzie w Centralnym Ośrodku

Sportu – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, ul. Bronisława Czecha 1 (czas przejścia z hotelu – ok. 20 min).

godz. 17.00 obiadokolacja

03.06.2017 r. (sobota)

godz. 8.30 Śniadanie

godz. 10.00 Aktywny program turystyczny piesza wycieczka z

przewodnikiemstylu NORDIC WALKINGnależy wziąć kijki.

godz. 17.00 Obiadokolacja

godz. 18.00 Podsumowanie zawodów, wręczenie trofeów

04.06.2017 r. (niedziela)

godz. 8.30 Śniadanie

godz. 9.00 TRZYMAJ WAGĘ Z NORDIC WALKING!trening z instruktorem

godz. 11.00 Wyjazd

 

Prawo startu mają:

Organizatorzy sportu LZS, członkowie, pracownicy i działacze LZS, po 4 pełnoletnie osoby ze wszystkich województw.

Województwa mogą zgłaszać składy rezerwowe (dodatkowe) poza limitem. W przypadku rezygnacji z udziału któregoś z województw jego miejsca zostaną przyznane dla województw, które zgłosiły składy rezerwowe. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszty organizacyjne, wyżywienia i zakwaterowania (od obiadokolacji do śniadania ) uczestników zgłoszonych w limicie pokrywa Krajowe Zrzeszenie LZS ze środków MSiT, koszty przejazdu i wpisowego w wysokości 100 od uczestnika pokrywają zainteresowani lub jednostki delegujące.

Osoby poza limitem opłacają koszt w wysokości 85 za osobodzień + wpisowe.

Regulamin Bądź Aktywny – Trzymaj Wagę Zakopane 1-4.06.2017