Helena Koziej

W związku z uczestnictwem pracowników Pomorskiego Zrzeszenia LZS
w uroczystościach pogrzebowych
Biuro PZ LZS w dniu 1 września (czwartek) będzie nieczynne.