ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych województwa pomorskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: http://pomorskie.eu