Przekaż swoje 1,5% podatku na Pomorskie Zrzeszenie LZS

Przekaż swoje 1,5% podatku na Pomorskie Zrzeszenie LZS

Pozyskiwanie środków z 1,5 % poprzez Pomorskie Zrzeszenie LZS

Istnieje możliwość pozyskania środków z 1,5 % podatku za pośrednictwem Pomorskiego Zrzeszenia LZS,  na rzecz Waszego klubu

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania po wskazaniu KRS: 0000748679 może zadeklarować, aby wnioskowana przez niego kwota 1,5% podatku należnego wynikająca z zeznania podatkowego, została przeznaczona na wskazany klub sportowy będący w strukturach Ludowych Zespołów Sportowych.

W tym celu należy podać nazwę klubu  w „Informacji uzupełniającej” w „Celu szczegółowym 1,5%”(poz125).

Zaznaczając kwadrat w odpowiedniej pozycji deklaracji może wyrazić zgodę na przekazanie swojego imienia, nazwiska i adresu  wraz z informacją o deklarowanej kwocie oraz może podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem.

Jeśli podatnik w zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania nie wskaże dla jakiego klubu przeznacza kwotę 1,5% podatku należnego, przekazane przez urzędy skarbowe środki pozostaną w dyspozycji Pomorskiego Zrzeszenia LZS

                Środki zadeklarowane przez podatników zgodnie z niniejszym regulaminem zostaną podzielone w następujący sposób:

90 % dla wskazanego klubu

10 % na koszty obsługi