Wyjątkowy rok w dziejach Pomorskiego Zrzeszenia LZS