Zielone Bractwo dla Niepodległej

Zielone Bractwo dla Niepodległej

Rok 2018 jest rokiem wyjątkowym — obchodzimy 100 rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości, ale również zachętą do budowania wspólnej przyszłości. Włączając się w rocznicowe obchody pod hasłem „Zielone Bractwo dla Niepodległej” Krajowe Zrzeszenie informować będzie o imprezach sportowych organizowanych przez Ludowe Zespoły Sportowe w całym kraju — na szczeblu wsi, gminy, powiatów i województw. Zachęcamy organizatorów imprez sportowych LZS do używania tego hasła przy ich realizacji i przesyłania krótkich informacji ze zdjęciem. Klikając tutaj wejdziesz na stronę gdzie już zamieściliśmy kilka relacji z imprez sportowych. Zapraszamy do współpracy!