XXX Ogólnopolskie Biegi Rodła

XXX Ogólnopolskie Biegi Rodła

W dniu 07.10.2017 r. odbyły się XXX Ogólnopolskie Biegi Rodła w Pomysku Wielkim. W programie imprezy znalazły się: bieg przedszkolaków, biegi szkolne, oraz bieg główny.

Impreza dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego

Więcej zdjęć i wyniki biegów dzieci i młodzieży:

https://www.facebook.com/MLKS-Baszta-Byt%C3%B3w-362182290587715/

Wyniki biegu głównego: