Złot nie odbył się z uwagi na brak środków finansowych.

Złot nie odbył się z uwagi na brak środków finansowych.