Komunikat Końcowy VII Indywidualnych Mistrzostw Województwa Pomorskiego LZS w Szachach o „Puchar Złotej Wieży” VII Memoriału Szachowego im Mieczysława Goczewskiego Impreza dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie Trąbki Wielkie 26.04.2014r.

zlotawieza2014_179Zawody zorganizowało Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły w Trąbkach Wielkich przy współpracy Pomorskiego Zrzeszenia LZS, Krajowego Zrzeszenia LZS w Warszawie, Rodziny Doktora Goczewskiego. Organizacyjnie imprezę wsparli dyrektor GOZ w Trąbkach Wielkich, dyrektor GOKSiR, dyrektor gimnazjum, Wójt Gminy Trąbki Wielkie i Wójt Gminy Linia. Mistrzostwa wsparli rzeczowo i finansowo; Maciej Goczewski, Dorota Bąk, Centrum Obsługi Pracodawców Marek Kolowski z Kaczek, Firma Elnaft z Trąbek Wielkich, SKR z Trąbek Wielkich, Firma AA Cosmetic z Sopotu, Andrzej Pastuszka Firma A-POL z Pruszcza Gdańskiego, Firma Wiwaldi 24 Janusz Gierman i Wioleta Frydrych sołtys z Trąbek Wielkich.

Nad sprawnym przeprowadzeniem turnieju czuwali członkowie Zarządu GZ LZS prezes Roman Zielke, Wiceprezesi Tomasz Kempa i Jan Trofimowicz, sekretarza Wiesław Kempa z rodzinami. Punktualnie o godzinie 10-tej w auli im. Jana Pawła II Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka, która po raz kolejny była miejscem rozgrywania turnieju w obecności zawodników i zaproszonych gości odegrano wspólny hymn mistrzostw woj. pomorskiego LZS w szachach oraz memoriału szachowego im. Mieczysława Goczewskiego, który przez wiele lat był oddanym lekarzem i sportowcem w gminie Trąbki Wielkie.

Po wysłuchaniu hymnu prezes Roman Zielke rozpoczynając część uroczystą otwarcia mistrzostw powitał serdecznie współorganizatorów w osobach wiceprzewodniczących Pomorskiego Zrzeszenia LZS w Gdańsku Wiesława Szczodrowskiego i Jana Trofimowicza, Macieja Goczewskiego, dyrektora GOZ Dorotę Bąk, przedstawiciela samorządu gminnego w osobie sekretarza gminy Krystyny Stępniewskiej, radnego gminy i przedstawiciela gospodarza mistrzostw Andrzeja Grallę, Wioletę Frydrych sołtysa Trąbek Wielkich , weteranów mistrzostw i przyjaciół M. Goczewskiego Jana Trofimowicz i Czesława Sebzdę ,a także uczestników tych którzy startują juz po raz siódmy i licznych debiutantów. Witanych uczestnicy nagradzali gromkimi brawami. Poinformował również, że turniej został dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Drugą cześć uroczystości poprowadził Jan Trofimowicz. Przypomniał historię rozgrywanych mistrzostw i memoriału. Na wniosek prowadzącego minutą ciszy uczestnicy mistrzostw uczcili zmarłych szachistów; śp. Mieczysława Goczewskiego, Stanisława Kusaja, Zbigniewa Nelke, Rajmunda Miecznikowskiego z gminy Trąbki Wielkie oraz Aleksandra Kirszensteina z Gniewu.
Następnie Roman Zielkę odczytał treść gratulacji dla Jana Trofimowicz Laureata Plebiscytu „ZAKRECONY PATRIOTYCZNIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO” – 2013 i wręczył statuetkę. Po tej miłej uroczystości Jan Trofimowicz jeszcze raz podziękował za przekazane gratulacje od swojego stowarzyszenia z Trąbek Wielkich ora za wszystkie głosy które otrzymał w plebiscycie z gminy województwa, Polski i Świata.
Następnie poprosił Macieja Goczewskiego syna śp. Mieczysława Golczewskiego o oficjalne otwarcie mistrzostw i memoriału. Wypowiadając tradycyjną formułę „VII Indywidualne Mistrzostwa Województwa Pomorskiego LZS w Szachach oraz VII Memoriał Szachowy imienia mojego taty uważam za otwarte”.
Po uroczystym otwarciu turnieju głos zabrał sędzia główny Krzysztof Lewandowski, który poinformował że turniej będzie rozgrywany w dwóch grupach seniorów i juniorów na dystansie 7 rund. Przypomniał podstawowe zasady gry w szachach.

Po blisko 5-ciu godzinach gry organizatorzy przystąpili do nagradzania najlepszych.
Wyniki turnieju;
I. KATEGORIA OPEN – TURNIEJ MEMORIAŁOWY IM. MIECZYSŁAWA GOCZEWSKIEGO i LZS
I miejsce: Adam Kirszenstein UKS Alfil Gniew Puchar Macieja Goczewskiego
II miejsce: Łukasz Gajdanowicz Puck Puchar Marii Goczewskkiej
III miejsce: Wiesław Peliński UKS ALfil Gniew Puchar Romana Zielke prezesa GZ LZS
IV miejsce: Wiesław Kosikowski Czerniewa Puchar Mariusza Paradeckiego dyrektora Gimnazjum
V miejsce: Stanisław Szczur Puck Puchar Leszka Orczykowskiego dyrektora GOKSiR
VI miejsce: Bogdan Drążek Starogard Gdański Puchar Doroty Bąk dyrektora GOZ

II. Kategoria Seniorki turniej mistrzowski LZS
I miejsce: Lidia Myśliwiec Gołębiewo Wielkie Puchar Magdaleny Kołodziajczak
II miejsce: Magdalena Kuczyńska Stara Kiszewa Puchar Jana Trofimowicza
III miejsce: Agnieszka Hirsz Żukowo Puchar Wiesława Szczodrowskiego

III. Kategoria Juniorki turniej mistrzowski LZS
I miejsce: Helena Górska Trąbki Małe Puchar Magdaleny Kołodziejczak
II miejsce: Zuzanna Myśliwiec Gołębiewo Wielkie Puchar Jana Trofimowicza
III miejsce: Wiktoria Czerw Gołębiewo Wielkie Puchar Wiesława Szczodrowskiego
IV miejsce: Agnieszka Korkowska Trąbki Małe Puchar Tomasza Kempy
V miejsce: Czyż Wiktoria Graniczna Wieś Puchar GZ LZS Trąbki Wielkie
VI miejsce: Karolina Bobrowska Sobowidz Puchar GZ LZS Trąbki Wielkie

IV. Kategoria Juniorzy – turniej mistrzowski LZS
I miejsce: Dawid Brzoskowski Żukowo Puchar Magdaleny Kołodziejczak
II miejsce: Marcin Drągowski UJS Alfil Gniew Puchar Jana Trofimowicza
III miejsce: Dymitr Ostrowski Żukowo Puchar Wiesława Szczodrowskiego
IV miejsce: Piotr Fic Żukowo Puchar Tomasza Kempy
V miejsce: Oliwier Wirkus Kolbudy Puchar GZ LZS Trąbki Wielkie
VI miejsce: Marek Hejnowski UKS Alfil Gniew Puchar GZ LZS Trąbki Wielkie

Dodatkowe nagrody i wyróżnienia.
1. Najlepszy zawodnik z Gminy Linia
Norbert Czubek VII miejsce – Puchar Łukasza Jabłońskiego Wójta Gminy Linia

2.Najlepszy /sza zawodnik/czka z Gminy Trąbki Wielkie
– Wiesław Kosikowski IV miejsce Puchar Błażeja Konkol Wójta Gminy Trąbki Wielkie
– Lidia Myśliwiec I miejsce Puchar Romana Zielke Prezesa GZ LZS

3. Najstarszy uczestnik i najmłodszy junior, juniorka turnieju
– Czesław Sebzda rocz. 1937 Czerniewo – fundator nagrody Dorota Bąk
– Aleks Jaworski rocz. 2007 Graniczna Wieś – fundator nagrody Dorota Bąk
– Wiktoria Czyż rocz. 2006 Graniczna Wieś – fundator nagrody Dorota Bąk

4.Podziękowania dla współorganizatorów i sponsorów;
Puchary zostały wręczone:
Dorocie Bąk, Wiolecie Frydrych, Maciejowi i Marii Goczewskim, Markowi Kolowskiemu z Kaczek, Firmie Elnaft z Trąbek Wielkich, SKR w Trąbkach Wielkich, Firmie AA Cosmetic z Sopotu i Andrzejowi Pastuszka A-POL Pruszcz Gdański.
Ponadto wszyscy uczestniczy turnieju otrzymali pamiątkowe medale, a za miejsca I-III nagrody rzeczowe ufundowane przez Firmę AA Cosmeti, Firmę ELNAFT oraz GZ LZS LZS i dyplomy do miejsca VI.
W turnieju udział wzięło 46 szachistów w tym 10 kobiet, reprezentując powiaty; gdański kartuski, wejherowski, starogardzki, pucki, sztumski, kościerski i malborski.
Wiceprzewodniczący PZ LZS w Gdańsku w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim, którzy włączyli się w organizację mistrzostw i memoriału.
Ceremonii zakończenia mistrzostw dokonała Dorota Bąk. Jeszcze raz pogratulowała zwycięzcom i nagrodzonym, podziękowała wszystkim uczestnikom za przybycie i uczczenia pamięci b. jej szefa. Zaprosiła na kolejny VIII memoriał, który na pewno odbędzie się w 2015 roku.
Wypowiedziała tradycyjną formułę „uważam VII Memoriał Szachowy im Mieczysława Goczewskiego i VII Indywidualne Mistrzostwa Województwa Pomorskiego LZS w Szachach za zamknięte”. Uczestnicy oklaskami podziękowali organizatorom za przygotowanie i sprawne przeprowadzenie mistrzostw.
Ostatnim punktem była sesja fotograficzna uczestników i medalistów.

info i foto JTrofimowicz,wkempa